Przełomowe badania nad predykcyjną analizą dużych zbiorów danych (Big Data) i jej wpływem na biznes oraz zaufanie publiczne

Edelman, największa na świecie agencja Public Relations oraz Centrum Psychometrii Uniwersytetu Cambridge zawarły strategiczne partnerstwo, którego celem jest badanie zastosowań oraz skutków technologii predykcyjnych w biznesie i polityce. W ramach współpracy Edelman i Cambridge przeprowadzą zakrojone na szeroką skalę badania nad etycznymi i organizacyjnymi implikacjami predykcyjnej analizy Big Data oraz jej wpływem na zachowania i zaufanie konsumentów.

W badaniach wezmą udział czołowi eksperci branżowi oraz akademiccy, którzy skupią się na predykcyjnym potencjale Big Data, wykorzystując w tym celu opracowaną przez Centrum platformę Big Social Data, która składa się z ponad sześciu milionów profilów.

„Predykcyjny potencjał Big Data pozwoli nam sprawdzać, co dzieje się za rogiem, i obliczać przyszłe wyniki

— powiedział Jonathan Hargreaves, pełniący w globalnych strukturach Edelmana funkcję wiceprzewodniczącego w obszarze nowych technologii.

— Choć zagadnienie predykcyjnej analizy danych nabiera znaczenia w organizacjach, dopiero zaczynamy rozumieć jej konsekwencje dla codziennego życia. Nasze badania rzucą światło na niektóre korzyści i problemy związane z predykcyjnymi technologiami Big Data oraz ich wpływem na zachowania ludzi”.

Specjaliści w dziedzinie pomiarów zachowań online skorzystają z możliwości technologicznych Edelmana, aby prowadzić bieżący audyt opinii publicznej w oparciu o technologie predykcyjne. Klienci Edelmana i przedstawiciele branży komunikacyjnej zyskają wgląd w działania konsumentów. Badania zostały pomyślane jako ciągły audyt i będą początkowo prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z naciskiem na to, aby umożliwić organizacjom nawiązywanie bardziej produktywnych relacji z konsumentami poprzez wykorzystanie Big Data.

Badania będą uwzględniać takie kwestie, jak ochrona prywatności konsumentów oraz wpływ predykcyjnych technologii Big Data na zaufanie do biznesu oraz rządów. Etyczne aspekty stosowania predykcyjnej analizy danych w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna i ubezpieczenia, również zostaną zbadane i porównane z punktem widzenia handlowców oraz osób podejmujących decyzje biznesowe. Ważnym celem projektu jest zakotwiczenie debaty nad predykcją behawioralną w dowodach naukowych. Pomoże to znaleźć równowagę między tym, jak dane mogą być używane do realizacji strategii komercyjnych, oraz oczekiwaniami obywateli odnośnie tego, jak dane powinny być używane.

„Przetwarzanie dużych zbiorów danych może mieć naprawdę przełomowe znaczenie, ale musimy zrozumieć jego wpływ na ludzką psychikę —

powiedział Michał Kosiński, zastępca dyrektora Centrum Psychometrii Uniwersytetu Cambridge oraz stypendysta podoktorancki Wydziału Informatyki na Uniwersytecie Stanforda.

— We współpracy z Edelmanem będziemy mogli na bieżąco analizować odczucia konsumentów dotyczące rozwiązań, które dopiero zaczynają być wdrażane”.

Centrum Psychometrii, które działa w Cambridge od 2005 r., znacznie powiększyło się w ostatnich trzech latach wskutek eksplozji danych i sieci społecznościowych. Podobnie Edelman rozszerzył swoje możliwości technologiczne w różnych dziedzinach i sektorach, aby pomóc klientom wykorzystać technologie i innowacje do rozwiązania największych problemów i szukania nowych szans w takich dziedzinach, jak Big Data.

„Wiemy więcej o zachowaniach konsumentów, niż kiedykolwiek wcześniej, ale jeszcze nie przeprowadzono rozstrzygających badań nad konsekwencjami predykcyjnych zastosowań Big Data

— powiedział Gail Becker, prezes ds. sojuszy strategicznych i globalnej integracji w firmie Edelman.

— Nasze partnerstwo z Centrum Psychometrii Uniwersytetu Cambridge dostarczy cennych informacji klientom, którzy chcą wykorzystać Big Data, i pomoże wypracować najlepsze praktyki używania takich danych do nawiązywania relacji z różnymi odbiorcami”.

Uniwersytet Cambridge – informacje
Centrum Psychometrii wykorzystuje 30-letnie doświadczenie w dziedzinie analizy psychologicznej do opracowywania predykcyjnych narzędzi, które pozwalają lepiej zrozumieć ludzkie zachowania w erze cyfrowej. Jako strategiczna sieć badawcza uniwersytetu, Centrum prowadzi interdyscplinarne badania na pograniczu psychologii, edukacji, zarządzania, medycyny i innych nauk. Jego projekty badawcze wspierane bazą danych myPersonality, która liczy ponad 6 milionów profilów psychologicznych i społecznościowych, mają duży świat na wpływ biznesu. Tylko w zeszłym roku prace Centrum były cytowane w ponad 100 artykułach w różnorodnych czasopismach, takich jak Time Magazine, the Wall Street Journal, Forbes Magazine, South China Morning Post, Hindustan Times, the Toronto Star oraz Financial Times. Spośród 26 najnowszych publikacji akademickich opracowanych przez zespół Centrum dwie zostały umieszczone przez Altmetric na liście 100 najpopularniejszych artykułów badawczych 2013 roku. Wszystko to znacznie podniosło powszechną świadomość znaczenia psychometrii, zwłaszcza w sieci, gdzie jej zdolność do przewidywania przyszłych zachowań na podstawie cyfrowych śladów z jednej strony budzi duże kontrowersje, a z drugiej daje ogromne możliwości.

Edelman — informacje
Edelman to największa na świecie agencja public relations. Zatrudnia ponad 5000 osób. Posiada oddziały w 65 miastach, a filie w kolejnych 35. Edelman znalazł się w następujących rankingach: „A-List Agencies” w 2010 i 2011 r.; „Agency to Watch” w 2014 r. (Advertising Age); „2011 PR Agency of the Year” (Adweek); „2011 Large PR Agency of the Year” (PRWeek); oraz „2013 Global Agency of the Year” i „2012 Digital Agency of the Year” (The Holmes Report). Agencja otrzymała też siedem Lwów w Cannes, w tym Grand Prix w dziedzinie PR w 2014 r. Edelman został uznany za jedno z najlepszych miejsc pracy („Best Places to Work”) w rankingach Advertising Age w 2010 i 2012 r. oraz Glassdoor w 2011, 2013 i 2014 r. Do wyspecjalizowanych spółek Edelmana należą: Edelman Berland (badania), Edelman Deportivo (agencja kreatywna), Blue (reklama), BioScience Communications (komunikacja medyczna) oraz agencja Edelman Significa (Brazylia). Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.edelman.com.

Źródło: Redakcja