Firma Dell poinformowała o rozszerzeniu swojej inicjatywy Open Networking i włączeniu do niej firmy Midokura. Midokura działa na rynku globalnym i koncentruje się na zagadnieniach wirtualizacji sieci, a jej udział w inicjatywie stanowić będzie dopełnienie infrastruktury sieci i serwerów oferowanych przez Dell. Umowa obejmuje program wspólnego wejścia na rynek, walidowaną architekturę referencyjną i globalną umowę dystrybucyjną.

Dell i Midokura

Niniejszy komunikat oznacza udostępnienie oprogramowania Enterprise MidoNet firmy Midokura wraz z infrastrukturą firmy Dell. Nakładka wirtualizacji sieci dla rozwiązania OpenStack wspiera klientów korporacyjnych i dostawców usług w procesie tworzenia w chmurze sprawnej infrastruktury sieci na bazie technologii otwartych. Wraz z nasilającym się dążeniem branży do oddzielania sprzętu od oprogramowania, wymagania klientów kierują się w stronę posiadania dostępu do wielu technologii otwartych. Oferowane przez Dell przełączniki dla sieci otwartych oraz serwery x86, które są standardem w branży, tworzą podstawę wielu nowoczesnych centrów danych.

MidoNet to oparty na oprogramowaniu system wirtualizacji sieci rozproszonej o wysokim stopniu rozproszenia, który pozawala dostawcom usług i korporacjom budować i użytkować sieci wirtualne oraz zarządzać nimi. Wykorzystując standardy branżowe i istniejącą infrastrukturę, MidoNet zapewnia wysoką sprawność konfiguracyjną i skalowalność sieci, jednocześnie pomagając obniżyć koszty.

Dell, Midokura oraz Cumulus Networks®

Firmy Dell i Cumulus Networks ogłosiły w styczniu 2014 roku rozpoczęcie programu partnerskiego. Dzięki wspólnym działaniom firm, klienci otrzymują rozwiązania sieciowe centrów danych, które pozwalają uzyskać odpowiednią wydajność i sprawność operacyjną. Aktualnie, dzięki przełącznikom Dell Open Networking, systemom operacyjnym Cumulus® Linux® oraz MidoNet, firma Dell oferuje kompleksowe rozwiązania wirtualizacji sieci dla centów danych definiowanych programowo.

Ponieważ firmy różnej wielkości wprowadzają operacje oparte na oprogramowaniu, Cumulus Linux odgrywa kluczową rolę, będąc systemem operacyjnym w otwartych rozwiązaniach sieciowych, co sprawia, że budowanie, zarządzanie i automatyzacja nowoczesnych centrów danych jest prostsze i bardziej przystępne cenowo.

Rozwiązanie proponowane przez firmy Dell, Cumulus Networks oraz Midokura udostępnia coraz większej liczbie dostawców usług i klientów biznesowych skalowalne sieci wirtualne, a włączenie się do procesu realizacji zadań jest kwestią minut. Midokura MidoNet wykorzystuje przełączniki Dell do kierowania natężenia ruchu sieciowego z maszyn wirtualnych do niezwirtualizownych, do zadań fizycznych, takich jak wysokowydajne bazy danych, serwery poczty elektronicznej oraz systemy starsze, przy wynegocjowanej przepustowości łącza.

Gartner wprowadza pojęcie przełączniki „Brite Box”

Branżowa firma badawcza Gartner Inc, opublikowała niedawno opracowanie zatytułowane „The Future of Data Centre Network Switches Looks ‘Brite’”. W opracowaniu Gartner wprowadza pojęcie przełączania „brite box” (znanego również jako „brite label”) , które wyróżnia nową formę przełącznika sieciowego.

Jak wyjaśnia firma Gartner,

„Zainspirowane firmami hiperskali, firmy „typu A” zaczęły wykazywać zainteresowanie technologią przełączników white-box, jednak były w znacznej mierze zniechęcone przez skalę problemów. W konsekwencji pojawił się wśród przełączników sieciowych nowy styl, który Gartner nazywa przełącznikami „brite box”. Takie podejście zasadniczo prowadzi do rozwiązania kompromisowego pomiędzy przełącznikami tradycyjnymi, a przełącznikami „white box”.

Gartner twierdzi, że

„Decyzje podejmowane przez projektantów sieci mogą zredukować koszty, usprawnić zarządzanie i umożliwić działania innowacyjne na dłuższą metę, dzięki wykorzystaniu przełączników „brite box” zamiast przełączników tradycyjnych."

Inicjatywa firmy Dell w zakresie otwartych usług sieciowych

Dell dostarcza nowy, otwarty ekosystem, który stanowi źródło innowacji dzięki najlepszemu w swojej kategorii sprzętowi sieciowemu opartemu na standardach, operacyjnych systemach sieciowych i aplikacjach sieciowych w celu zaspakajania nietypowych, biznesowych potrzeb klientów. Korzyści, jakie płyną z inwestycji w ten model otwartych rozwiązań sieci obejmują:

  • Najlepsze w swojej kategorii elementy sieciowe do obsługi dużych obciążeń, aplikacji i realizacji innych potrzeb z zakresu sieci, w tym orkiestracji, automatyzacji i monitorowania;

  • Spójny wgląd w zasoby centrum danych dzięki wspólnemu wdrażaniu i modelowi operacyjnemu; oraz

  • Innowacyjność opartą na standardach do szybkiego wdrożenia i ofertę licznych rozwiązań centrów danych z dostępem do kodu źródłowego.

Źródło: DELL