Microsoft we współpracy z Comparex wprowadza na polski rynek nową ofertę w obszarze chmury hybrydowej – Comparex Hybrid Cloud Appliance. Rozwiązanie jest gotowym do pracy, skonfigurowanym systemem chmurowym on-premise, który stanowi pomost do platformy Microsoft Azure. Opiera się na komponentach sprzętowych uwzględniających redundancję, dostarczanych przez Dell oraz oprogramowaniu Microsoft, wzbogaconym o autorskie narzędzia Comparex.

Comparex Hybrid Cloud Appliance składa się z komponentów sprzętowych i programowych oraz subskrypcji Microsoft Azure – wszystkie elementy zostały zintegrowane tak, aby tworzyć spójne, łatwe we wdrożeniu rozwiązanie. Charakteryzuje je wysoka skalowalność i łatwa rozbudowa o kolejne elementy zwiększające moc obliczeniową, a także możliwość zastosowania w różnych scenariuszach zgodnie z obowiązującymi w organizacji politykami. Jego fundament stanowi środowisko chmury prywatnej, oferujące możliwość łatwej rozbudowy wybranych elementów do chmury publicznej. System istotnie obniża koszty utrzymania infrastruktury IT oraz znacząco skraca czas budowy nowych rozwiązań (również hybrydowych). Jest dedykowany dla dużych i średnich firm sektora finansowego, telekomunikacyjnego i przemysłowego.

Częścią rozwiązania Comparex Hybrid Cloud Appliance jest m.in. pakiet Microsoft System Center 2012 R2 odpowiadający za szereg funkcjonalności administracyjnych – od monitoringu, przez zarządzanie wirtualizacją i zmianą w środowisku, po mechanizmy przywracania awaryjnego oraz tworzenie usług na podstawie zdefiniowanych wzorców. Rozwiązanie zawiera też licencję Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter, która w ramach platformy pozwala uruchomić dowolną ilość maszyn wirtualnych z systemem Microsoft Windows Server, a także maszyny wirtualne z systemem Linux. Połączenie z subskrypcją Microsoft Azure umożliwia tworzenie systemów i aplikacji hybrydowych. Integralnym elementem systemu jest Microsoft StorSimple (Hybrid Storage), który może zostać wykorzystany do automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa całego systemu w chmurze publicznej. Po stronie klienta leży decyzja w jakim zakresie i w których obszarach wykorzystać możliwości rozwiązania.

„Jako gotowe rozwiązanie Comparex Hybrid Cloud Appliance doskonale wpisuje się w dzisiejsze oczekiwania kierowane pod adresem działów IT. Wewnętrzni interesariusze, tacy jak np. działy marketingu, wymagają szybkiego dostarczenia potrzebnych im rozwiązań, nie licząc się z wyzwaniami technologicznymi. Nasza propozycja umożliwia usprawnienie tych procesów bez zbędnego obciążenia dla działów IT oraz kompromisów w kwestii bezpieczeństwa, zgodności z posiadanymi rozwiązaniami czy czasu wdrożenia”

– powiedział Michał Jędrzejczak, Microsoft Technology Consultant w firmie Comparex.

Comparex Hybrid Cloud Appliance jest oferowany w dwóch wariantach:

 • Standard – prekonfigurowany system, wymagający prostej parametryzacji;

 • Premium – rozbudowany wariant, modyfikowany na życzenie.

Za sprzedaż i wdrożenie rozwiązania u klienta odpowiada Comparex.

Elementy rozwiązania Comparex Hybrid Cloud Appliance:

Komponenty sprzętowe uwzględniające redundancję:

 • Dwa węzły obliczeniowe (48 procesorów wirtualnych 2,2 GHz, 256 GB RAM, 600 GB wewnętrzne HDD 10k RPM)

 • Współdzielona przestrzeń dyskowa - dyski SSD i HDD, deduplikacja, tiering (400 GB SSD, 2,4 TB HDD RAW Storage)

 • Dedykowana infrastruktura sieciowa (48x 1Gbit port)

 • Szafa typu rack 24U 19”

 • Hybrid Storage Appliance (StorSimple) (pojemność szacunkowa 50 TB)

Komponenty oprogramowania:

 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter (prawo do uruchamiania nielimitowanej ilości wirtualnych systemów operacyjnych Windows Server)

 • Wirtualizator Hyper-V (wirtualizacja serwerów, sieci, systemów dyskowych)

 • Klastry niezawodnościowe (równoważenie obciążeń, automatyczne odtwarzanie w przypadku awarii)

 • Hyper-V Replica (automatyczne centrum zapasowe)

 • Microsoft System Center 2012 R2 Datacenter – zarządzanie środowiskiem bez limitu ilości maszyn wirtualnych

 • Zarządzanie zwirtualizowanym centrum danych (Private, Hybrid Cloud), możliwe również kontrolowanie systemów VMware

 • Monitoring (wszystkie elementy rozwiązania)

 • Zarządzanie zmianą (inwentaryzacje, aktualizacje, zgodność konfiguracji)

 • Automatyczne kopie zapasowe środowiska (lokalne, w zdalnej lokalizacji, w chmurze publicznej)

 • Automatyzacja procesów zarządzania (obsługa zgłaszanych incydentów, nadzorowanie procesów samoobsługi użytkowników)

 • COMPAREX Management Pack

 • Integracja interfejsu chmury prywatnej i publicznej

 • Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów samoobsługi w systemie.

Źródło: Microsoft