FORTINET – dostawca zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego – poinformował, że urządzenie FortiSandbox jest już dostępne w wersji wirtualnej maszyny (ang. Virtual Machine, VM). Rozwiązanie dedykowane jest przedsiębiorstwom chcącym w łatwy sposób zbudować kompletną platformę zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami z wykorzystaniem wydzielonych środowisk uruchamiania aplikacji. Sandboxing sprawdza się w szczególności w centrach przetwarzania danych i w firmach wielooddziałowych.

Najnowszy FortiSandbox-VM oferuje nowy interfejs programowania (ang. Application Programming Interface, API), umożliwiający ściślejszą integrację z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa sieciowego FORTINET. Z tego samego interfejsu korzysta już FortiMail (z oprogramowaniem w wersji 5.2) – rozwiązanie zapewniające ochronę sieci przed atakami wykorzystującymi pocztę elektroniczną.

Klienci FORTINET stosujący FortiSandbox potwierdzają, że zapewnia on doskonałą ochronę newralgicznych danych przed najbardziej zaawansowanymi atakami. Rozwiązanie jest na bieżąco wspierane przez zespoły badawcze FortiGuard Labs, które codziennie wykrywają nowe zagrożenia. Fizyczne urządzenie FortiSandbox zostało już zakupione przez ok. 3000 przedsiębiorstw oraz instytucji z całego świata.

Bardzo dynamiczny wzrost liczby zaawansowanych zagrożeń oraz głośne włamania i wycieki danych sprawiły, że przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa sieci. Chcą kupować rozwiązania, które będą nie tylko skuteczne, ale też łatwe we wdrożeniu. FortiSandbox oferuje dużą wykrywalność ataków. Wartością dodaną jest również bieżące wsparcie zespołów badawczych z FortiGuard Labs, a także elastyczność wdrożenia. Oferujemy urządzenia fizyczne, rozwiązania chmurowe, a teraz także urządzenia wirtualne, tworzące dwupoziomowe, wydzielone środowisko uruchamiania aplikacji – mówi Mariusz Rzepka, Territory Manager na Polskę, Białoruś i Ukrainę w FORTINET.

Nowe rozwiązanie FortiSandbox-VM umożliwia wdrażanie skalowalnych, wydzielonych środowisk uruchamiania aplikacji w sposób łatwy i niedrogi. Można je zintegrować z platformami FortiGate i FortiMail w celu zapewnienia zaawansowanych funkcji wykrywania i unikania zagrożeń lub wdrożyć w środowisku fizycznym klienta jako rozwiązanie samodzielne, bez konieczności modyfikowania konfiguracji sieci. Dzięki integracji z FortiMail urządzenie może przetrzymywać w wydzielonym środowisku wiadomości pocztowe w celu ich zbadania i podejmować stosowne działania na podstawie uzyskanych w ten sposób wyników.

W analizie porównawczej „2014 Breach Detection Systems”, przeprowadzonej przez NSS Labs, rozwiązanie FortiSandbox uzyskało ocenę „Recommended” (zalecane). W przeprowadzonych w ramach tej analizy testach osiągnęło skuteczność wykrywania włamań na poziomie 99%.

FortiSandbox oferuje szereg funkcji, w tym:

  • Proaktywny moduł antymalware;

  • Przeszukiwanie w chmurze wyników skanowania dostarczonych przez FortiGuard Labs.;

  • Emulowanie kodu;

  • W pełni zintegrowane wirtualne środowisko;

  • Wykrywanie odwołań w kodzie;

  • Wygodny oraz przejrzysty moduł raportująco-zarządzający;

Bogactwo danych na temat różnych zagrożeń, możliwość podejmowania działań na podstawie wyników analiz oraz możliwość wymiany informacji z FortiGuard Labs pomagają przedsiębiorstwom zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa ich infrastruktury i uzyskania nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych.

Dostępność

Wszystkie wersje rozwiązania FortiSandbox – usługa chmurowa, urządzenie wirtualne i urządzenie fizyczne – a także najnowsza aktualizacja rozwiązania FortiMail, są dostępne na polskim rynku. Więcej informacji o produktach FortiSandbox można znaleźć pod adresem http://www.fortinet.com/products/fortisandbox/.

Debiutuje FortiSandbox-VM – maszyna wirtualna FORTINET do ochrony przed najbardziej zaawansowanymi atakami
Debiutuje FortiSandbox-VM – maszyna wirtualna FORTINET do ochrony przed najbardziej zaawansowanymi atakami

Źródło: Fortinet