Infoblox Inc. (NYSE:BLOX), firma specjalizująca się w zautomatyzowanym sterowaniu sieciami, rozbudowała system Infoblox NetMRI o zarządzanie wirtualnym routingiem (VRF), technologią niezbędną w centrach danych nowej generacji i przetwarzaniu danych dla wielu dzierżawców. NetMRI jest pierwszym rozwiązaniem do automatyzacji sieci, które może zmieniać i konfigurować wiele sieci z routingiem wirtualnym w środowiskach heterogenicznych.

Popularyzacja przetwarzania w chmurze i centrów danych nowej generacji sprawia, że zarządzanie elementami zwirtualizowanej sieci nabiera krytycznego znaczenia. Wirtualne kierowanie i przekazywanie ruchu sieciowego (VRF) umożliwia tworzenie dynamicznych połączeń pomiędzy sieciami wirtualnymi oraz segmentację wielu ścieżek danych w jednym routerze. Jednak istniejące rozwiązania do automatyzacji sieci nie potrafią odkrywać i zarządzać złożonymi sieciami VRF bez konieczności kosztownego wdrożenia serwerów administracyjnych dla każdej instancji sieci wirtualnej.

Najnowsza wersja Infoblox NetMRI umożliwia odkrywanie tradycyjnych i wirtualnych sieci oraz zarządzanie nimi z pojedynczego punktu sterowania — nawet w przedsiębiorstwach ze środowiskami heterogenicznymi — co umożliwia inteligentne wykrywanie, przydzielanie i konfigurowanie urządzeń sieciowych, a także na utrzymanie zgodności z zasadami bezpieczeństwa. Taka inteligentna automatyzacja może znacznie skrócić czas konfiguracji i modyfikacji sieci, jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne i prawdopodobieństwo ludzkiego błędu.

W NetMRI usprawniono również egzekwowanie zasad bezpieczeństwa, co pomaga organizacjom zapewnić ustawienia konfiguracyjne urządzeń sieciowych zgodne ze standardami i polityką bezpieczeństwa firmy. Standardowe praktyki zarządzania sieciami często nie uwzględniają zaawansowanych wymogów prawnych lub certyfikacyjnych, ale teraz zasady te mogą być automatycznie i nieustannie egzekwowane przez NetRMI. W nowej wersji NetMRI zaktualizowano również szablony zgodności z Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v3.0, standardem, który musi spełniać każda organizacja przyjmująca płatności kartami kredytowymi lub debetowymi.

Główne funkcjonalności oferowane przez Infoblox NetMRI obejmują:

  • Odkrywanie. NetMRI oferuje kompletne funkcje odkrywania sieci i dynamicznej inwentaryzacji heterogenicznych, fizycznych i wirtualnych elementów sieciowych warstwy drugiej i trzeciej. NetMRI automatycznie gromadzi i aktualizuje informacje niezbędne dla wykonywania kluczowych zadań, takich jak inwentaryzacja urządzeń sieciowych, rozwiązanie problemów oraz konserwacja.

  • Widoczność. NetMRI identyfikuje i eksponuje ukryte oraz sporadyczne problemy spowodowane złą konfiguracją, których diagnozowanie bywa bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Dzięki wbudowanej bazie wiedzy oraz zaawansowanym mechanizmom analitycznym NetMRI wykrywa symptomy problemów, zanim dojdzie do awarii.

  • Automatyzacja. Baza wiedzy oraz konfigurowalne szablony do wprowadzanie zarówno prostych, jak i złożonych zmian, wbudowane w NetMRI, oszczędzają działom IT czasu i wysiłku związanego z pisaniem niestandardowych skryptów.

W zeszłorocznym raporcie opracowanym przez Tolly Enterprises na zlecenie Infoblox stwierdzono, że platforma Infoblox do automatyzacji sieci może ograniczyć czas potrzebny na wprowadzanie zmian i konfigurowanie sieci nawet o 95 proc., co w przedsiębiorstwie z tysiącem urządzeń sieciowych daje roczne oszczędności szacowane na ponad 600 tys. dolarów.

„Nawet 80 proc. problemów z sieciami wynika z wprowadzonych zmian, pomyłek popełnianych podczas ręcznego konfigurowania urządzeń oraz używanie niespójnych standardów”

— powiedział Scott Fulton, wiceprezes ds. produktów w firmie Infoblox. —

„W sieciach zwirtualizowanych unikanie tych pomyłek jest jeszcze trudniejsze. Nasi klienci poprosili nas o pomoc w uporaniu się z takimi wyzwaniami, a ulepszenia wprowadzone dziś w Infoblox NetMRI spełniają ich potrzeby”.

Ceny i dostępność

Nowa wersja Infoblox NetMRI (http://www.infoblox.com/products/network-automation/netmri) z obsługą VRF i ulepszonymi egzekwowaniem zasad bezpieczeństwa jest już dostępna na całym świecie. Informacje o cenach można uzyskać u przedstawicieli handlowych Infoblox i dystrybutorów.

Infoblox wprowadza pierwsze rozwiązanie inteligentnej automatyzacji sieci w centrach danych nowej generacji
Infoblox wprowadza pierwsze rozwiązanie inteligentnej automatyzacji sieci w centrach danych nowej generacji, Network Aggregate view - źródło:Infoblox

Źródło: Redakcja