Hewlett-Packard uruchamia pierwszy w branży sklep z aplikacjami do sieci sterowanych programowo. Aplikacje dostępne w sklepie umożliwiają przyspieszenie zwrotu z inwestycji oraz zwiększenie elastyczności sieci.

Firma HP poinformowała o udostępnieniu sklepu HP SDN App Store, który zapewnia nowe, otwarte środowisko sieci sterowanych programowo (SDN) dla klientów i partnerów.

Sklep HP SDN App Store udostępnia partnerom HP platformę umożliwiającą wprowadzanie na rynek produktów, a także usług doradczych i pomocy technicznej, które pozwolą klientom czerpać korzyści biznesowe z sieci sterowanych programowo.

Firma IDC przewiduje, że rynek aplikacji sieciowych do zastosowania w rozwiązaniach SDN osiągnie do 2017 roku wartość 1,1 mld USD. W związku z tym dostawcy aplikacji sieciowych będą jeszcze bardziej potrzebować skalowalnej, otwartej platformy do sprzedaży swoich innowacyjnych rozwiązań. Sklep HP SDN App Store na nowo definiuje model biznesowych usług sieciowych, oferując społeczności programistów centralną platformę umożliwiającą kontakt z klientami na całym świecie. Klienci mogą na niej łatwo znaleźć i kupić konkretne aplikacje sieciowe, a także pobrać je do swoich środowisk.

„Nasi klienci chcą przekształcać swoje architektury sieciowe w taki sposób, by zapewniły im przewagę nad konkurencją, a aplikacje SDN dają im taką możliwość — powiedział Antonio Neri, wiceprezes oraz dyrektor działu serwerów i rozwiązań sieciowych HP (HP Servers and Networking) – Sklep HP SDN App Store to zwieńczenie budowy całego naszego środowiska SDN. Jest to użyteczna platforma do wprowadzania innowacji, która wspiera ponad 5 milionów użytkowników i pomaga klientom w migracji do sieci sterowanych programowo”.

Nowe otwarte środowisko aplikacji obsługujących sieci sterowane programowo

Biorąc pod uwagę wyzwania, wynikające z głównych zmian w technologiach branżowych, takie jak bezpieczeństwo, przetwarzanie w chmurze, mobilność i wielkie zbiory danych, sieci sterowane programowo torują klientom drogę do korzystnych rozwiązań sieciowych. HP koncentruje się na budowaniu sieci partnerów, która umożliwia tworzenie aplikacji zapewniających klientom wiele korzyści i prostotę użytkowania. Przykładowe rozwiązania w tym zakresie to kontroler HP Virtual Application Networks SDN, który już pobrano ponad 3000 razy, i pakiet HP SDN Software Development Kit, pobrany ponad 5000 razy.

Sklep HP SDN App Store umożliwia niezależnym producentom oprogramowania łatwe wprowadzanie własnych kreatywnych rozwiązań na rynek. Aplikacje te pomagają kierownikom działów IT stawić czoła ich specyficznym problemom sieciowym związanym z wdrażaniem architektury sieci sterowanych programowo.

Aby ułatwić klientom poruszanie się po sklepie HP SDN App Store, HP wyróżnia cztery kategorie aplikacji, zdefiniowane według poziomu wsparcia i procesu testowania:

 • HP Circle — aplikacje przygotowane i testowane wyłącznie przez HP,

 • Premium Circle — najlepiej sprzedające się aplikacje, testowane wspólnie przez HP i partnerów,

 • Partner Circle — aplikacje przetestowane przez partnerów i zweryfikowane przez HP,

 • Community Circle — ogólnodostępne aplikacje opracowane i wspierane przez społeczność programistów, przedstawiające ideę otwartego dostępu do kodu źródłowego (open source) i koncepcję aplikacji SDN.

Wprowadzenie pierwszej grupy aplikacji

Wraz z uruchomieniem sklepu HP SDN App Store, oprócz dwóch własnych aplikacji, HP wprowadza sześć aplikacji opracowanych przez partnerów:

 • BlueCat DNS Director zapewnia sieciowe wymuszanie reguł DNS, co pozwala na uzyskanie pełnej widoczności i kontroli w infrastrukturze zabezpieczeń dzięki danym zarządzania adresami IP dla wszystkich urządzeń i aplikacji.

 • Ecode evolve™ organizuje sieci sterowane programowo, ułatwia dynamiczne udostępnianie usług dzięki wbudowanym funkcjom zapewniania ich jakości (QoS) i ograniczania odmów usług. Przyspiesza pracę przez usprawnienie projektowania sieci, symulowanie zmian i automatyczne udostępnianie reguł.

 • F5 BIG DDoS Umbrella umożliwia klientom implementację zabezpieczeń sieci, aplikacji i DNS oraz ochronę protokołu SSL przed atakami DDoS na brzegu sieci, czyli bliżej atakujących.

 • GuardiCore Defense Suite zapewnia skalowalne, oparte na technologii SDN zabezpieczenia sieciowe dla sterowanych programowo centrów danych. Umożliwia już na wczesnym etapie wykrywanie zaawansowanych, trwałych zagrożeń, rozprzestrzeniania się oprogramowania typu „malware” i ataków od wewnątrz oraz ograniczenie ich skutków.

 • KEMP Adaptive Load Balancer Application to rozwiązanie do adaptacyjnego równoważenia obciążenia zintegrowane z kontrolerem HP VAN SDN, które zapewnia pełną widoczność ścieżek sieciowych, a tym samym optymalny routing aplikacji w infrastrukturze serwerów i przełączników.

 • Real Status Hyperglance to hybrydowa platforma do zarządzania w chmurze i sieciach sterowanych programowo. Umożliwia sprawne działanie i zapewnia jednolity, pełny, interaktywny widok topologii dzięki funkcjom kompleksowej nawigacji, intuicyjnego monitorowania i kontekstowej kontroli.

 • HP Network Protector umożliwia automatyczną ocenę kondycji sieci i zapewnia zabezpieczenia w czasie rzeczywistym dla urządzeń sieciowych z obsługą technologii OpenFlow.

 • HP Network Optimizer, narzędzie stworzone do obsługi rozwiązań Microsoft Lync, umożliwia automatyczne udostępnianie reguł sieciowych i zapewnianie jakości usług, co ułatwia pracę użytkownikom.

„Sklep HP SDN App Store to platforma dla klientów, w której mogą zobaczyć przykłady praktycznych, wartościowych i korzystnych dla przedsiębiorstwa zastosowań sieci sterowanych programowo” — powiedział Thomas Borrel, wiceprezes ds. sojuszy strategicznych w firmie BlueCat. „Klienci mogą łatwo uzyskać i wdrożyć innowacyjne rozwiązania, takie jak BlueCat DNS Director. Pozwalają one rozwiązać realne problemy biznesowe, z którymi nie radziły sobie starsze infrastruktury, a także zapewnić pełną widoczność i kontrolę dzięki funkcjom zarządzania adresami IP”.

Integracja wielu aplikacji SDN

Dział usług technologicznych HP (HP Technology Services) oferuje obecnie usługi wdrażania zabezpieczeń sieci sterowanych programowo (HP Trusted SDN Security Deployment), które ułatwiają klientom skuteczne zintegrowanie, wdrożenie i obsługę wielu aplikacji zabezpieczeń SDN w sieciach produkcyjnych, co pozwala na uproszczenie i koordynację rozwiązań oraz precyzyjną kontrolę. Jest to częścią kompleksowego podejścia HP do przekształcania sieci — Trusted Network Transformation, które umożliwia bezpieczne przejście do sieci sterowanych programowo bez wpływu na ciągłość biznesu. Informacje o dodatkowych usługach doradczych i pomocy technicznej w zakresie sieci sterowanych programowo, takich jak usługi aplikacji i kontrolerów SDN oraz HP Foundation Care i Proactive Care, są dostępne w sklepie HP SDN App Store.

Obsługa partnerów handlowych za pośrednictwem sklepu HP SDN App Store

Partnerzy handlowi HP odgrywają istotną rolę, kompleksowo wspomagając klientów w procesie przejścia do sieci sterowanych programowo. Po zakupie architektury dostosowanej do obsługi sieci sterowanych programowo klienci będą współpracować z partnerami handlowymi w celu ustalenia odpowiednich dla ich środowiska aplikacji SDN. Otrzymają też kod rabatowy do użycia w sklepie HP SDN App Store.

HP na targach Interop 2014 w Nowym Jorku

Od 29 września do 3 października firma HP zaprezentowała sklep HP SDN App Store i dostępne aplikacje na targach Interop w Nowym Jorku. Z produktów sieciowych HP i sklepu SDN Apps korzystają również centra przetwarzania danych InteropNet — szybka sieć wykorzystująca rozwiązania różnych dostawców, która obsługuje na targach wystawców, odwiedzających a także laboratoria SDN.

Dostępność

Sklep HP SDN App Store jest dostępny od 1 października.

W dniach 2–4 grudnia w Barcelonie odbędzie się jedna z najważniejszych konferencji dla klientów HP z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki o nazwie HP Discover.

(1) Na podstawie wyników wewnętrznych testów porównawczych przeprowadzonych przez HP na serwerach HP ProLiant DL380 Gen9 i HP ProLiant DL380 G6.
(2) Na podstawie wyników uzyskanych przez anonimowych klientów, w tym na podstawie raportu pt. „Achieving Organizational Transformation with HP Converged Infrastructure Solutions for SDDC” (Przekształcenie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem konwergentnych rozwiązań infrastrukturalnych HP przeznaczonych dla programowo definiowanych centrów przetwarzania danych) opracowanego dla HP przez IDC, styczeń 2014 r. Serwery HP Gen9 są obecnie wyposażane w oprogramowanie Insight Control. Klienci mogą nabyć rozwiązanie OneView już dziś, ale nie jest ono jeszcze zgodne operacyjnie z serwerami Gen9. Platforma HP OneView zacznie obsługiwać serwery Gen9 pod koniec 2014 r.
(3) Na podstawie testów wydajności rozwiązania HP SmartCache przeprowadzonych z wykorzystaniem równoważnego kontrolera w analogicznym środowisku.
(4) Produkty finansowe i usługowe dostępne za pośrednictwem firmy Hewlett-Packard Financial Services oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie HPFSC) są oferowane w niektórych krajach. Podlegają procesom zatwierdzania i uruchamiania kredytów zgodnie ze standardową dokumentacją HPFSC. Wysokość kwoty i warunki zależą od zdolności kredytowej klienta, rodzaju oferty, rodzaju sprzętu i/lub usług oraz opcji. Nie wszyscy klienci mogą zostać zakwalifikowani. Nie wszystkie usługi lub oferty są dostępne w każdym kraju. Zastosowanie mogą mieć również inne ograniczenia. HPSFC zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia tego programu w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Źródło: HP