Cisco przyspiesza rozwój Internetu Rzeczy dzięki wykorzystaniu „mgły obliczeniowej”

Cisco przedstawiło plany dalszego, intensywnego zaangażowania w rozwój Internetu Rzeczy poprzez realizację strategii dotyczącej tzw. „mgły obliczeniowej” (fog computing). Firma rozszerzyła wsparcie dla architektury Cisco IOx, która umożliwia wdrażanie na skalę przemysłową rozwiązań tworzących Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT).

Architektura IOx jest dla Cisco kluczowym elementem w realizacji strategii „mgły obliczeniowej”. Umożliwia ona uruchamianie aplikacji klasy przemysłowej i systemów operacyjnych różnych producentów bezpośrednio na platformie sieciowej Cisco zaprojektowanej specjalnie na potrzeby Internetu Rzeczy. Ma to kluczowe znaczenie przy wdrażaniu systemów IoT, w których aplikacje, pamięć masowa i moc obliczeniowa muszą być instalowane jak najbliżej „rzeczy”, czyli różnego rodzaju urządzeń końcowych lub czujników.

Aby jednak wdrożyć rozwiązania IoT muszą zostać spełnione pewne wymogi, takie jak połączenie rozproszonego systemu czujników ze scentralizowanym systemem zarządzania danymi, który zapewnia ich bieżącą analizę w momencie, gdy tylko zostają wprowadzone do sieci. Do realizacji tego zadania niezbędne jest zupełnie nowe podejście do infrastruktury, która powinna zawierać wydajny i centralnie zarządzany ośrodek przetwarzania danych oraz niezawodnie działające środowisko czujników i urządzeń końcowych. Strategia Cisco oparta na inwestycjach w centra danych dla chmur hybrydowych, system Intercloud oraz rozwiązania „mgły obliczeniowej” umożliwia stworzenie infrastruktury zoptymalizowanej dla systemów IoT.

Cisco zaprezentowało także elementy pakietu IoE Software and Services Suite, który umożliwia analizę danych generowanych przez czujniki i urządzenia tworzące Internet Rzeczy oraz ich udostępnianie programom monitorującym i zarządzającym procesami biznesowymi. Wymaga to zaawansowanej inteligencji, automatyzacji, integracji różnych aplikacji oraz współpracy z systemami mobilnymi przy uwzględnieniu kontekstu, w jakim funkcjonują. Firmy wykorzystujące tak skonstruowany system mogą szybciej niż dotąd reagować na napływający strumień informacji. Cisco wprowadziło już do oferty rozwiązania wykorzystywane m.in. do obsługi miejskich systemów transportu i bezpieczeństwa, zbudowane w oparciu o prezentowane tu nowe technologie.

Cisco rozszerza rozwiązania dla „mgły obliczeniowej” wprowadzając drugą wersję platformy IOx

  • Przez ostatnie 8 miesięcy, czyli od momentu wprowadzenia Cisco IOx, liczba platform wspierających tę nową architekturę wzrosła 8-krotnie. Oprócz routerów Cisco Connected Grid™ Routers (CGR1120 i CGR1240), z Cisco IOx współpracuje obecnie 16 innych platform, w tym wybrane modele linii Cisco 819, 88x oraz 89x. W efekcie aplikacje wykorzystujące „mgłę obliczeniową” mogą pracować w wielu różnych, fizycznych środowiskach przemysłowych, m.in. w transporcie, produkcji czy sektorze energetycznym.

  • Platforma Cisco IOx stała się de facto standardem do budowy infrastruktury „mgły obliczeniowej” i jest wykorzystywana do wdrażania wertykalnych systemów biznesowych przez takie firmy jak GE (PredixTM), Itron, OSISoft (PI), Intel, WindRiver, smartFOA, Tieto, Bitstew, Davra, SK Solutions czy Rockwell Automation, by wymienić tylko niektóre.

  • Aby przyspieszyć implementację i zwiększyć skalę wykorzystania przemysłowych systemów IoT opartych na koncepcji „mgły obliczeniowej”, Cisco wprowadziło oprogramowanie IOx Application Management Module. Pozwala ono na skrócenie czasu wdrożeń i zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem i monitorowaniem milionów urządzeń końcowych oraz zainstalowanych na nich aplikacji. Umożliwia także centralne zarządzanie aplikacjami działającymi we „mgle obliczeniowej”, jeśli są one zgodne z architekturą Cisco IOx.

  • Nowe rozwiązania Cisco ułatwiają programistom i administratorom sieci uzyskanie pełnego wglądu w działanie systemów IoT o dużej skali i zwiększają efektywność procesów związanych z dołączaniem do sieci lub odłączaniem od niej czujników i aplikacji.

  • Cisco udostępnia kompletne rozwiązanie end-to-end zapewniające bezpieczeństwo wszystkich elementów infrastruktury – od rdzenia sieci, przez komponenty tworzące „mgłę obliczeniową”, po oprogramowanie. Ponieważ opracowana przez Cisco architektura uwzględnia systemy pamięci masowej i przetwarzania danych, które mogą być instalowane na urządzeniach końcowych, możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i aplikacji analitycznych w całym systemie IoT. W ten sposób zrealizowana została koncepcja inteligentnego systemu zabezpieczeń działającego w czasie rzeczywistym.

Internet of Everything Software and Services Suite

  • Cisco ponadto zaprezentowało kluczowe elementy nowego pakietu Internet of Everything Software and Services Suite. Składa się on z aplikacji, usług i rozwiązań, które umożliwiają wykorzystanie danych generowanych przez systemy IoT w procesach biznesowych, przy zastosowaniu zautomatyzowanych mechanizmów oraz interfejsów prezentujących użytkownikom bieżący stan systemu i wyniki analizy napływających informacji.

  • Pakiet zawiera narzędzia umożliwiające podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym, w tym oprogramowanie analityczne oraz mechanizmy integracji i wirtualizacji danych obejmujące wszystkie elementy systemu – od jego rdzenia do punktów końcowych. Rozwiązanie to pozwala na stworzenie aktywnego systemu biznesowej inteligencji, wykorzystującego zaawansowane mechanizmy analityczne udostępniane przez platformę Cisco IOx w modelu „mgły obliczeniowej”.

  • Pakiet Cisco IoE Software and Services Suite ułatwia firmom dopasowanie do zmieniającego się otoczenia rynkowego dzięki integracji i automatyzacji rozproszonych procesów biznesowych. Umożliwia integrację aplikacji i infrastruktury, udostępniając programistyczne biblioteki API. Dzięki wykorzystaniu wbudowanej w system sieciowy platformy aplikacyjnej, narzędzia wchodzące w skład pakietu umożliwiają zbudowanie nowej generacji mobilnego oprogramowania biznesowego do współpracy i wymiany informacji.

  • Cisco rozszerzyło też swoją ofertę rozwiązań IoT o mechanizmy inteligencji i analityki wprowadzone do pakietu Video Surveillance 7.6. Umożliwiają one analizę obrazów wideo bezpośrednio w urządzeniach końcowych i są przeznaczone do zastosowań w miejskich oraz firmowych systemach monitoringu. Tego typu rozwiązanie pozwala na inteligentną analizę danych i szybką reakcję na rejestrowane zdarzenia, zanim jeszcze dane te zostaną przesłane i przeanalizowane w systemie centralnym.

  • Kolejnym nowym elementem w ofercie Cisco jest sieć czujników wyposażonych w mechanizmy lokalnego przetwarzania danych, która została wprowadzona jako dodatkowy element rozwiązania Cisco Connected Transportation. System ten jest zgodny z koncepcją „mgły obliczeniowej” i jest przeznaczony dla operatorów linii kolejowych. Umożliwia wykorzystanie narzędzi analitycznych z pakietu Cisco IoE Software and Services Suite do agregacji danych generowanych przez czujniki oraz prezentacji informacji, które mogą być podstawą do szybkiego podejmowania decyzji pozwalających na uniknięcie potencjalnych wypadków kolejowych i innych incydentów.

Źródło: Cisco