Tworzenie rozliczeń wydatków służbowych przez wprowadzenie zdjęcia faktury to tylko jedna z wielu nowych funkcjonalności Exact Synergy. W lipcu 2014 roku uruchomiono nowe aplikacje, dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem iOS. Teraz również użytkownicy Androida mogą korzystać z aplikacji HR Self Service, Expense oraz CRM.

Mobilna wersja Exact Synergy udostępnia użytkownikom informacje z dowolnego miejsca, co zdecydowanie ułatwia pracę. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej chwili można umawiać spotkania, wysyłać maile do klientów, rejestrować czas pracy, a także tworzyć, przeglądać lub edytować wnioski, np. wnioski urlopowe. Co więcej, możliwe jest również rozliczanie wydatków służbowych. Wystarczy zrobić zdjęcie faktury lub rachunku, wprowadzić kwotę oraz wybrać odpowiedniego klienta, którego dotyczy rozliczenie.

Aplikacja HR Self Service pozwala na dostęp do informacji kadrowych. Za jej pomocą można złożyć wniosek o urlop, poinformować przełożonego o chorobie, czy zobaczyć swoją roczną ocenę pracowniczą. Rozwiązanie pozwala na samodzielny wgląd do informacji HR-owych. Funkcjonalność Expense App umożliwia mobilne rozliczanie wydatków służbowych. Można to zrobić za pomocą telefonu, robiąc zdjęcie rachunku. Dodatkowo rozwiązanie daje możliwość śledzenia postępów związanych z akceptacją wydatków. Aplikacja CRM pozwala natomiast na szerszą niż do tej pory współpracę poszczególnych departamentów poprzez wymianę informacji bezpośrednio w systemie. Zapewnia mobilny, stały dostęp do informacji o klientach, niezależnie od działu, w którym pracujemy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i biorąc pod uwagę obecne trendy, stworzyliśmy aplikację, która scala wszystkie istotne procesy biznesowe w jednej centralnej aplikacji bez względu na to, czy to jest CRM, HRM lub finanse- mówi Izabela Górecka-Olejniczak, Senior Business Consultant - Sprawdzone już rozwiązanie, jakim jest Exact Synergy, proponujemy teraz w wygodnej, mobilnej wersji, dostępnej dla użytkowników systemu iOS i Android, aby jeszcze bardziej ułatwić zarządzanie obiegiem informacji w firmie.

Pracodawcy i pracownicy doceniają zalety pracy zdalnej. Dzięki dostępowi do dokumentacji służbowej, pracownik jest w stanie zareagować na nagłe zdarzenie w firmie. Oferując aplikację Exact Synergy, firma wychodzi naprzeciwko nowym potrzebom i zmieniającym się trendom w obszarze zatrudnienia. Dla wszystkich dotychczasowych użytkowników rozwiązania Exact Synergy, aplikacja jest bezpłatna, można ją pobrać przez Google Play Store lub za pomocą App Store.

Źródło: Exact Software Poland