Samsung ustanawia rekord szybkości transmisji w sieci 5G: ponad 30 razy szybciej niż 4G LTE

Firma Samsung Electronics poinformowała, że jako pierwsza w branży osiągnęła dwa ważne etapy w rozwoju technologii sieci telekomunikacyjnych 5G. Firma ustanowiła rekord transmisji danych w środowisku stacjonarnym, który wyniósł 7,5 Gb/s, czyli 940 MB na sekundę. Samsung również jako pierwszy uzyskał nieprzerwane i stabilne połączenie z prędkością 1,2 Gb/s, czyli 150 MB na sekundę w środowisku mobilnym, w czasie jazdy z prędkością ponad 100 km/h.

Wykorzystamy te osiągnięcia i będziemy kontynuowali rozwijanie zaawansowanych technologii składających się na standard 5G

– powiedział ChangYeong Kim, szef DMC R&D Center w Samsung Electronics.

Oprócz korzystania z własnych globalnych możliwości w zakresie badań i rozwoju będziemy także nadal współpracowali z innymi liderami branży i ośrodkami badawczymi z całego świata. Urządzenia mobilne, przetwarzanie w chmurze, Internet rzeczy – we wszystkich tych dziedzinach standard telekomunikacji 5G i towarzyszące mu technologie będę się rozwijać.

O sukcesie stacjonarnego testu standardu 5G przeprowadzonego przez firmę Samsung świadczą nie tylko same liczby, ale także fakt, że był to pierwszy w branży test wykonany na zewnątrz. Wcześniejsze udane testy 5G były przeprowadzane w stabilnym środowisku wewnątrz pomieszczeń i w laboratoriach. Interesującym aspektem mobilnego testu 5G było przeprowadzenie go w pojeździe poruszającym się z dużą prędkością po profesjonalnym, odkrytym torze wyścigowym o długości 4,35 kilometra.

Zarówno test stacjonarny, jak i mobilny wykonano w sieci 5G wykorzystującej częstotliwość 28 GHz. Dotychczas w branży nie używano tak wysokich częstotliwości, jak 28 GHz, gdyż mimo ich przydatności w zestawianiu szybkich połączeń, oparta na nich łączność miała krótki zasięg. Firmie Samsung udało się przezwyciężyć te przeszkody dzięki opracowanej przez siebie technologii Hybrid Adaptive Array, w której pasma częstotliwości fal milimetrowej długości umożliwiają wykorzystanie wyższych częstotliwości na większych odległościach. Mimo że standard 5G nie został jeszcze oficjalnie przyjęty, można oczekiwać, że sieci 5G zaoferują dziesiątki, a może nawet setki razy szybszą transmisję niż sieci 4G LTE.

Do najnowszych osiągnięć firmy należy także siedmiokrotne zwiększenie częstotliwości w porównaniu z testami z maja 2013 roku, kiedy to Samsung jako pierwszy w branży uzyskał połączenie z prędkością 1 Gb/s w sieci 5G 28 GHz.

Samsung nadal koncentruje się na rozwijaniu technologii, a jednocześnie zaprasza inne podmioty z branży do dyskusji – między innymi na forum organizacji standaryzacyjnych – starając się pomóc w określeniu ogólnego kierunku rozwoju standardu 5G. Niedawno Samsung zaproponował innym podmiotom z branży koncepcję 5G Rainbow („Tęcza 5G”) wskazującą na siedem podstawowych filarów technicznych technologii 5G, które zapewnią osobom korzystającym z takiej łączności wyjątkową łatwość użytkowania. Filary te to: maksymalna prędkość transmisji danych, efektywność spektralna, szybkość mobilna i prędkość transmisji danych na granicy komórek, liczba jednoczesnych połączeń, opóźnienia komunikacyjne i koszty. W celu zaspokojenia potrzeb technicznych w powyższych aspektach firma Samsung już rozwija szereg kluczowych technologii, takich jak technologie transmisji w pasmach wysokiej częstotliwości, schematy wielokrotnego dostępu oraz sieci o małych opóźnieniach.

Fot. źródło: Sasmsung

Źródło: Samsung