Ponad 30 nowych partnerów dołącza do systemu Cisco Intercloud i rozszerza jego zasięg o 250 nowych centrów danych w 50 krajach

Cisco wprowadza na rynek pakiety Cisco Hybrid Cloud, dostarcza technologię Cisco Intercloud Fabric oraz przeznacza 1 mld USD na wspieranie finansowania wdrożeń systemów chmurowych

Cisco ogłosiło, że ponad 30 kolejnych firm, w tym Deutsche Telekom, BT (dawniej British Telecom), NTT DATA i Equinix, wsparło system Intercloud. Intercloud to rozwijany przez Cisco i partnerów firmy globalny system połączonych chmur, który umożliwia tworzenie nowej generacji standaryzowanych aplikacji w chmurze oraz popularyzację chmur hybrydowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Wiadomość ta oznacza istotne rozszerzenie zasięgu systemu Intercloud, dzięki włączeniu do niego 250 kolejnych centrów przetwarzania danych zlokalizowanych w 50 państwach. W efekcie następuje przyspieszenie realizacji planów Cisco by spełnić wymagania klientów dotyczące możliwości korzystania z globalnej, rozproszonej i bezpiecznej platformy chmurowej w nadchodzącej erze Internetu Wszechrzeczy.

Cisco Intercloud został zaprojektowany jako system umożliwiający obsługę aplikacji o kluczowym znaczeniu dla firm, wyposażony w narzędzia do analiz danych w czasie rzeczywistym i oferujący niemal nieograniczone możliwości skalowania. Otwarte podejście Cisco do systemu Intercloud pozwala lokalnym dostawcom usług sieciowych czy hostingowych zapewniać odpowiednią kontrolę nad przechowywanymi w chmurze danymi.

– Od czasu, gdy sześć miesięcy temu ogłosiliśmy naszą strategię chmurową opartą na technologii OpenStack, idea ta spotkała się z bardzo szerokim wsparciem branży. Dzięki społeczności open source realizacja tej strategii nabiera tempa, co pozwala na udostępnienie współpracującym z Cisco firmom potężnej platformy chmurowej o globalnym zasięgu, skali i efektywności, porównywalnej z Internetem

– mówi Rob Lloyd, prezes Cisco ds. rozwoju i sprzedaży.

– Cisco odgrywało wiodącą na rynku rolę w łączeniu odizolowanych lokalnych wysp sieci LAN, współtworząc architekturę współczesnego Internetu. Obecnie, dzięki innowacjom związanym z wprowadzeniem technologii Intercloud Fabric i Application Centric Infrastructure, Cisco zyskuje unikalną pozycję na rynku w dziedzinie łączenia zupełnie różnych usług chmurowych w jednolity system uwalniający pełny potencjał chmur i otwierający nową erę IT

– dodaje Rob Lloyd.

Cisco, lider technologii związanych z infrastrukturą chmur prywatnych, ogłosił również zamiar wprowadzenia do oferty usług wykorzystujących chmury hybrydowe oraz dostępność Cisco Intercloud Fabric - otwartej, uniwersalnej, niezależnej od hyperwizorów i zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa technologii łączenia różnych systemów chmurowych.

Deutsche Telekom i Cisco będą rozwijać usługi z chmury przy uwzględnieniu europejskich regulacji dotyczących przechowywania danych

Deutsche Telekom (DT) i Cisco ogłosiły porozumienie o rozszerzeniu partnerstwa, w ramach którego węzły systemu Intercloud będą instalowane w najnowocześniejszych, należących do DT centrach danych w Niemczech, które są zarządzane przez firmę T-Systems należącą do DT.

T-Systems będzie oferował użytkownikom biznesowym działającym na obszarze Europy usługi IaaS (Infrastructure as a Service) zapewniające bezpieczeństwo i kontrolę nad danymi spełniającą wyśrubowane niemieckie standardy dotyczące ochrony informacji. Nowa infrastruktura Intercloud DT została oparta na technologii OpenStack, która umożliwia standaryzację i globalne skalowanie usług. Będzie wykorzystywała zestaw rozwiązań chmurowych Cisco, w tym m.in. Cisco Intercloud Fabric oraz Cisco Application Centric Infrastructure (ACI). W skład ACI wchodzą przełączniki Cisco Nexus 9000 Series i kontrolery Cisco APIC (Application Policy Infrastructure Controller).

Wdrożenie tego zestawu zaawansowanych technologii umożliwi firmie DT zbudowanie niezawodnej, całościowej infrastruktury Intercloud wyposażonej w scentralizowane narzędzia do automatyzacji zarządzania oraz aplikacje, których profile mogą być dopasowywane do bieżącej polityki i wymagań użytkowników.

BT wykorzysta Cisco Intercloud Fabric do wprowadzenia chmury hybrydowej

BT (dawniej British Telecom) i Cisco zapowiedziały rozszerzenie wieloletniego partnerstwa o współpracę mająca na celu wprowadzenie na rynek wiodących rozwiązań chmurowych. BT wykorzysta Cisco Intercloud Fabric do przygotowania własnych usług chmury hybrydowej współpracującej z Cisco Cloud oraz chmurami i zarządzalnymi usługami oferowanymi przez inne firmy w ramach programu Cisco Powered Intercloud Providers.

Infrastruktura BT Cloud Compute obejmująca 20 państw na pięciu kontynentach będzie w pełni zgodna z architekturą Intercloud, co pozwoli na utworzenie globalnej sieci chmur hybrydowych o niespotykanych dotąd możliwościach przenoszenia aplikacji i obciążeń przy zapewnieniu bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

W ramach BT Cloud Compute dostarczana jest pełna infrastruktura centrum danych, która umożliwia użytkownikom tworzenie, monitorowanie i zarządzanie własnymi usługami działającymi w chmurze. Wykorzystuje ona zaawansowane technologie Cisco i jest dostępna w największych krajach w Europie, Amerykach, regionie Środkowego Wschodu i Afryki oraz w Azji i obszarze Pacyfiku. W kluczowych regionach Cloud Compute wykorzystuje lokalne centra danych, co pozwala na zachowanie zgodności z narodowymi regulacjami i przepisami prawnymi oraz zapewnia spełnienie wymagań dotyczących odpowiedniej jakości usług. Wdrożenie rozwiązań opartych na Cisco Intercloud Fabric powoduje, że BT znajduje się wśród czołowych globalnych dostawców usług chmury hybrydowej. Equinix zamierza wprowadzić rozwiązania zapewniające połączenia chmur prywatnych z publicznymi

Firmy Equinix i Cisco nawiązały współpracę, której celem jest udostępnienie użytkownikom korporacyjnym systemów zapewniających bardziej niż dotąd bezpieczne, elastyczne i efektywne łącza do chmur publicznych. Firmy zapowiadają opracowanie nowego rozwiązania hostowanej chmury prywatnej, które będzie wykorzystywać Equinix Cloud Exchange. Ma to zapewnić szczególnie wysoki poziom bezpiecznego, prywatnego dostępu do rozbudowanego, globalnego ekosystemu usługodawców chmurowych, wykorzystujących centra danych należące do Equinix.

Cisco planuje wdrożenie systemu Intercloud w 16 krajach, w których działa Equinix (w Europie, Azji i Amerykach). Z kolei Equinix zapowiada wykorzystanie kluczowych technologii i usług oferowanych przez Cisco w systemie Cloud Exchange. Dotyczy to m.in. przełączników Cisco Nexus 9000 Series, Cisco APIC oraz platformy Cisco Evolved Services Platform.

Ponad 30 nowych partnerów Cisco będzie korzystać z systemu Intercloud

Cisco systematycznie rozszerza zasięg ekosystemu Intercloud przyciągając do niego nowych partnerów, od firm udostępniających usługi chmurowe, budujących lub agregujących takie rozwiązania, po partnerów technologicznych, niezależnych dostawców oprogramowania oraz resellerów mających w ofercie systemy chmurowe.

  • Nowi usługodawcy wykorzystujący Intercloud (Intercloud Providers): Cisco ogłosiło, że 26 nowych firm dołączyło do ekosystemu partnerów Intercloud. Aby wprowadzić do oferty nową generację usług chmurowych, dostawcy ci wykorzystają Cisco ACI oraz Intercloud Fabric. Wśród firm tych są Adapt, ANS Group, BT, CGI Group, Cirrity, CTI, Deutsche Telekom, Ethan Group, Infront Systems, LightEdge Solutions, LG CNS, Logicalis, Long View, Netelligent, NWN, NTT DATA, OneNeck IT Solutions, OnX Managed Services, Peak 10, Presidio, Proxios, PT Portugal/Oi, Quest Media, Supplies, Steria, Virtustream i Wipro.

  • Firmy budujące chmury z wykorzystaniem Intercloud (Intercloud Builders): Dimension Data, Forsythe Technology, Presidio i World Wide Technology są pierwszymi dostawcami zaangażowanymi w nowy program budowy prywatnych chmur w oparciu o Cisco Intercloud Fabric.

  • Firmy agregujące systemy chmurowe przy zastosowaniu Intercloud (Intercloud Aggregators): Comstor, Ingram Micro Inc. oraz Tech Data będą partnerami Cisco w zakresie agregacji rozwiązań chmurowych, oferując pojedynczy punkt kontaktu (one-stop shop) dla działających w ich kanałach resellerów, którzy zajmują się lub są zainteresowani sprzedażą usług chmurowych. Rozwój oferty dotychczasowych partnerów Cisco Intercloud

Cisco współpracuje też z dotychczasowymi partnerami i wspiera ich we wprowadzaniu technologii chmurowych najnowszej generacji. Można tu wymienić takie firmy jak Dimension Data, Johnson Controls, Sungard Availability Services, Telstra, NetApp, Red Hat i VCE.

  • Telstra, pierwsza firma, która została partnerem Cisco Intercloud (marzec 2014) ogłosiła rozszerzenie oferty Cisco Cloud Services poza Australię, na obszar Hong Kongu i Singapuru. W efekcie uzyskała na tych rynkach pozycję lidera oferującego użytkownikom wybór najbardziej im przydatnego rozwiązania czy to chmury prywatnej czy publicznej, a także elastyczne możliwości jego wykorzystania.

  • Dimension Data i Cisco wspólnie opracowują nowe rozwiązanie chmury hybrydowej przeznaczonej zarówno dla bezpośrednich klientów, jak i resellerów. Będzie ono łączyło usługi IaaS z technologiami Cisco oraz aplikacjami SaaS.

  • Sungard Availability Services wykorzystuje swoją infrastrukturę chmurową by dostarczyć klientom i resellerom nowej generacji usługi Cisco Powered Cloud Services. Ostatnio firma ta stała się pierwszym usługodawcą, który w skali globalnej wdrożył zarządzanie usługami przy wykorzystaniu Cisco APIC Controller.

  • Red Hat ogłosił ostatnio, że we współpracy z Cisco zamierza udostępnić zintegrowaną infrastrukturę chmurową opartą na technologii OpenStack. To nowe rozwiązanie będzie zgodne z Cisco ACI, umożliwiając użytkownikom korporacyjnym i średnim firmom dostęp do systemów Intercloud.

Nowa oferta rozwiązań do budowy chmury hybrydowej

Cisco wprowadziło do oferty zestawy Cisco Hybrid Cloud. Są to pakiety w skład których wchodzą rozwiązania technologiczne oraz usługi ułatwiające użytkownikom tworzenie własnych środowisk chmur hybrydowych. Jeden z tych zestawów umożliwia firmom już korzystającym z chmury prywatnej rozbudowę infrastruktury przy zastosowaniu usług Cisco IaaS. Drugi jest przeznaczony dla użytkowników, którzy dotąd nie wdrożyli jeszcze chmury prywatnej. Umożliwia on łatwe zbudowanie kompletnego systemu chmury hybrydowej przy wykorzystaniu zlokalizowanych usług Cisco IaaS.

Ponieważ pakiety Cisco Hybrid Cloud są oparte na rozwiązaniach Cisco Intercloud Fabric i Cisco ACI, umożliwiają przenoszenie aplikacji oraz obciążeń do i z chmury prywatnej. Jednocześnie oferują spójny system zabezpieczeń i funkcji zarządzania politykami bezpieczeństwa podczas przenoszenia systemu między różnymi centrami danych, zapewniając poziom niezawodności i wydajności klasy korporacyjnej.

Cisco Intercloud Fabric jest już dostępne

Cisco Intercloud Fabric to potężne, oparte na oprogramowaniu rozwiązanie, będące ważnym elementem systemu umożliwiającego budowę infrastruktury dla chmury hybrydowej z prawdziwego zdarzenia, czyli takiej, która umożliwia jednolite zarządzanie usługami świadczonymi w różnych chmurach publicznych takich jak m.in. Microsoft Azure, AWS i inne. Oprócz tego pozwala na przenoszenie aplikacji i obciążeń między chmurami publicznymi, prywatnymi i usługami Cisco Cloud.

Rozwiązanie Cisco Cloud-based Managed Services otwiera przed dostawcami usług chmurowych rynek o wartości 62 mld USD Cisco ogłosiło również, że platforma ESP (Evolved Services Platform) umożliwia obecnie dostawcom usług chmurowych rozszerzenie oferty o dwie nowe, zwirtualizowane i zautomatyzowane, zarządzalne usługi biznesowe: Security oraz Cloud VPN. ESP to kompleksowa platforma programowa wyposażona w mechanizmy wirtualizacji i orkiestracji, która umożliwia tworzenie, automatyzowanie i dostarczanie w czasie rzeczywistym usług obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowych. Jak wskazują ostatnie badania, rynek usług zarządzanych szybko rośnie, a według przewidywań do 2019 roku jego wartość osiągnie poziom 62 mld USD (źródła: Frost and Sullivan, U.S. Census, Cisco).

Cisco Capital przeznaczyło 1 mld USD na wsparcie finansowania wdrożeń technologii i usług chmurowych

Cisco Capital alokował 1 mld USD na finansowe wsparcie dla klientów i partnerów Cisco chcących wykorzystać dostępne obecnie technologie firmy, których wdrożenie jest niezbędne by w perspektywie przejść do rozwiązań chmurowych Cisco. Oferta Cisco Capital będzie się koncentrowała na wsparciu finansowania wdrożeń Cisco Application Centric Infrastructure, projektów migracji ze starszych technologii, a także na tworzeniu rozwiązań zapewniających elastyczne metody płatności. Cisco Capital jest firmą należącą w całości do Cisco, która specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu mechanizmów ułatwiających finansowanie inwestycji w rozwiązania firmy. Jej oferta jest adresowana do klientów i partnerów Cisco na całym świecie.

Źródło: Cisco