Wydawnictwo Harvard Business Review Press opublikowało nową książkę zatytułowaną Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Autorzy, Didier Bonnet, Senior Vicce President Capgemini Consulting, i naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT), George Westerman oraz Andrew McAfee, opisują, jak duże międzynarodowe spółki działające w tradycyjnych branżach, od finansów poprzez produkcję do branży farmaceutycznej, używają technologii cyfrowych do uzyskania przewagi strategicznej. W oparciu o badania ponad 400 dużych, mainstreamowych organizacji ze wszystkich branż na całym świecie Leading Digital identyfikuje zasady i praktyki, które prowadzą do udanej transformacji cyfrowej. A następnie proponuje dokładny przewodnik dla spółek, które też chcą podążać tą drogą.

Leading Digital wysuwa prowokacyjną tezę, że to właśnie teraz jest czas na przeprowadzenie transformacji cyfrowej. Im dłużej dana organizacja czeka, tym trudniejszy staje się ten krok. Twierdzi też, że w ciągu kolejnej dekady spółki, branże i całe gospodarki podlegać będą transformacji pod wpływem zalewu innowacji technologicznych, które sprawią, że wszystko to, co wydarzyło się dotychczas, wyglądać będzie jedynie jak preludium do zasadniczej transformacji.

Współautor George Westerman z MIT wyjaśnia:

„Chcieliśmy zrozumieć, jak technologie cyfrowe wdrażane są i wykorzystywane przez ponad 90 procent podmiotów gospodarczych, które nie czerpią dochodów z technologii.”

Spółki, które przeprowadziły pomyślną transformację cyfrową, a które autorzy nazywają „cyfrowymi mistrzami”, prowadzą działalność w różnych branżach i sektorach. Według autorów książki opłaca się zostać cyfrowym mistrzem. Badania Capgemini Consulting i MIT ujawniły, że cyfrowi mistrzowie osiągają zyskowność na poziomie średnio 26% wyższym niż ich konkurenci w branży oraz o 9% wyższą rentowność środków trwałych.

Książka podkreśla, że choć cyfrowi mistrzowie są dzisiaj mniejszością, pomyślne prowadzenie transformacji cyfrowej nie jest nieprzeniknioną ani tajemną sztuką. To cel, który może osiągnąć każde przedsiębiorstwo z odpowiednim przywództwem i chęciami. Autorzy książki podają praktyczne i wzorowane na rzeczywistych przypadkach przykłady, a także sprawdzone zasady ramowe dla liderów biznesowych, które można szybko zastosować, żeby poddać swoje przedsiębiorstwa transformacji.

Współautor Didier Bonnet,, Senior Vice President Capgemini Consulting, wyjaśnia:

„Rozmawialiśmy ze spółkami w branży produkcyjnej, farmaceutycznej, handlu detalicznego, bankowości i nie tylko. Odkryliśmy, że nie ma znaczenia branża, w jakiej działasz. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, na pewno jest tam również ktoś, kto cię wyprzedzi, jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze transformacji.”

Spółki przeanalizowane i opisane w książce to między innymi Burberry, Lloyds Banking Group, Nike i Pernod Ricard. Czytelnicy dowiedzą się, jak ci liderzy cyfrowi przeprowadzili transformację swoich przedsiębiorstw dzięki zdecydowanym inwestycjom cyfrowym oraz inteligentnemu i skutecznemu przywództwu w procesie zmiany.

Współautor Andrew McAfee z MIT komentuje:

„Cyfrowi mistrzowie sprawiają, że technologie cyfrowe pracują na ich korzyść, mimo że one same ciągle się zmieniają. To ważna podróż, ponieważ jeśli chodzi o wpływ technologii cyfrowych na świat biznesu, tak naprawdę niewiele jeszcze doświadczyliśmy.”

Książka zawiera stadium ponad 100 przypadków oraz prosty przewodnik, jak stać się liderem cyfrowym, z naciskiem na trzy kluczowe obszary, które umożliwiają organizacjom poprawę swojego działania: wrażenie klienta, procesy operacyjne i modele biznesowe.

Pierre Pringuet, Wiceprezes Zarządu, i Pernod Ricard, CEO, mówią:

„Leading Digital zawiera kompleksowe i oparte na faktach przemyślenia o tym, jak międzynarodowe spółki mogą wykorzystać wpływ technologii cyfrowej, aby zmienić efektywność swojej działalności. Autorzy nie tylko inspirują, ale także opisują praktyczne rady dla CEO przydatne podczas nawigacji przez tą skomplikowaną transformację.”

Praktyczne rady udzielane są w formie odpowiedzi na pytania „jak?” dotyczące transformacji cyfrowej. Ten dokładny przewodnik po zarządzaniu pomoże organizacjom rozpocząć budowę własnej przewagi cyfrowej: jak zacząć, zmobilizować organizację, a następnie utrzymać zmianę. Każda część zawiera również ćwiczenie do autodiagnozy, a także przydatne przykłady i możliwe do zastosowania techniki.

„Pomyślna transformacja cyfrowa twojej organizacji nie wydarzy się sama z siebie – musisz ją poprowadzić. Leading Digital wskazuje kluczowe elementy i procesy, które zmieniły w cyfrowych mistrzów spółki z całego świata i różnych branż, nie tylko technologicznych. To lektura obowiązkowa.”

- komentuje Pete Blackshaw, Dyrektor Globalny ds. mediów cyfrowych i społecznościowych Nestlé.

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.capgemini-consulting.com/leadingdigital#LeadingDigital

Źródło: Linkleaders