Dział FireEye Lab wykrył dwie nowe luki typu zero-day. W obydwu atakach typu zero-day wykorzystano jądro Windows. Firma Microsoft nadała im numery CVE-2014-4148 i CVE-2014-4113 i poinformowała o nich w biuletynie bezpieczeństwa (October 2014 Security Bulletin).

W ciągu ostatnich dwóch lat zespół badawczy FireEye Lab wykrył 16 ataków typu zero-day — 11 w 2013 r. i jak dotychczas 5 w 2014 r.

Szczegóły na stronie: http://www.fireeye.com/blog/technical/targeted-attack/2014/10/two-targeted-attacks-two-new-zero-days.html

Źródło: FireEye