Dotychczasowi użytkownicy oprogramowania VMware vSphere mają możliwość bezpłatnego przetestowania rozwiązania vSphere with Operations Management, stanowiącego połączenie infrastruktury wirtualnej z narzędziami do proaktywnego zarządzania operacyjnego. Aby wypróbować nowe rozwiązanie wystarczy wybrać jednego z rekomendowanych partnerów VMware, który nieodpłatnie zrealizuje testową instalację w ramach programu vSphere Optimization Assessment, pozwoli ocenić efektywność infrastruktury wirtualnej i przedstawi propozycję jej optymalizacji.

vSphere with Operations Management to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą informatyczną na potrzeby środowiska cloud computing. Oprogramowanie bazuje na VMware vSphere odpowiedzialnego za tworzenie wirtualnego środowiska dla usług sieciowych działających w chmurze obliczeniowej. Posiada także dodatkowe moduły dając administratorom szczegółowy wgląd do dostępnych zasobów infrastrukturalnych i umożliwiając lepsze zarządzanie nimi oraz monitorowanie ich. Dzięki vSphere with Operations Management firmy różnej wielkości mogą poprawić wydajność i dostępności aplikacji, spełnić wyższe wymagania w zakresie ciągłości biznesowej oraz skrócić czas diagnostyki i rozwiązywania problemów. Rozwiązanie pozwala także poprawić stopień wykorzystania pojemności środowiska vSphere oraz zmniejszyć wydatki inwestycyjne na nowy sprzęt.

W ramach programu, VMware oferuje także 25 proc. rabatu klientom, którzy zdecydują się na aktualizację do vSphere with Operations Management do 29 grudnia b.r.

Więcej informacji nt. vSphere with Operations Management znajdziesz tutaj.

Źródło: VMware