Microsoft Corp. (Nasdaq: „MSFT”) ogłosił dostępność kolejnej wersji rozwiązania Microsoft Dynamics CRM, jak również aktualizacji Microsoft Dynamics CRM Online oraz usług Microsoft Dynamics Marketing, które pojawią się na globalnym rynku pod koniec roku.

Nowe aktualizacje zapewnią użytkownikom jeszcze większą synergię pomiędzy sprzedażą i marketingiem, umożliwiając lepszą współpracę w zakresie przygotowywania kampanii skierowanych do klientów i dostarczanie im bardziej spersonalizowanych doświadczeń, co przełoży się na umocnienie wzajemnych relacji. Stworzone w tym celu narzędzie Sales Collaboration Panel zapewnia pracownikom działu sprzedaży dostęp do kalendarzy i kampanii marketingowych, a także możliwość współpracy z działem marketingu w zakresie planowania i realizacji kampanii czy targetowania, zaś marketingowcom pozwala na efektywniejsze planowanie i koordynowanie działań oraz śledzenie ich rezultatów.

Nowy Microsoft Dynamics CRM zapewni jeszcze lepszą współpracę z popularnymi rozwiązaniami firmy Microsoft – takimi jak Microsoft Office 365, Yammer, Lync, Skype, SharePoint oraz Power BI for Office 365.

– Zacieranie granic pomiędzy sprzedażą i marketingiem jest niezbędne, aby podnieść jakość obsługi klientów. Organizacje potrzebują narzędzi umożliwiających śledzenie interakcji z konsumentami, począwszy od marketingu, a skończywszy na sprzedaży, a także współpracę w zakresie generowania leadów i okazji sprzedażowych oraz analizowania wskaźników istotnych dla sprzedaży i marketingu

– powiedział Ray Wang, główny analityk, założyciel i prezes Constellation Research Inc.

– W odróżnieniu od dostawców, którzy chcą rozdzielać poszczególne obszary działalności przedsiębiorstw, sprzedając im niezliczone ilości usług i rozwiązań, zaprojektowaliśmy Microsoft Dynamics CRM w taki sposób, aby ułatwiał współpracę zapewniającą rozwój prowadzonego biznesu

– skomentował Bob Stutz, corporate vice president, Microsoft Dynamics CRM.

– To oznacza, że pracownicy działów sprzedaży i marketingu mogą efektywniej ze sobą współpracować, zacierając granice pomiędzy sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta oraz zwiększając zaangażowanie klientów

– dodał.

Microsoft Dynamics CRM 2015 będzie dostępny zarówno w modelu on-premise, jak i w chmurze. W nowej wersji systemu wprowadzono szereg innowacyjnych funkcjonalności w obszarze sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Połącznie zespołów i procesów marketingowych i sprzedażowych

By przełamać typowe, silosowe podejście do marketingu i sprzedaży, Microsoft Dynamics Marketing wprowadza nowy Panel Współpracy Sprzedażowej (tzw. Sales Collaboration Panel), który pozwala handlowcom na praktyczny wkład w kampanie marketingowe oraz dobór grupy docelowej (tzw. targetowanie). Nowa edycja rozwiązania umożliwia również uspójnienie procesu tworzenia kampanii oraz poprawę jakości segmentacji. Szczególnie pomocne są takie funkcje jak: graficzne edytowanie wiadomości e-mail, testy A/B, zintegrowane oferty i procesy akceptacji (tzw. approval workflows). Pracownicy działu marketingu będą mogli bardziej efektywnie współpracować, wykorzystując funkcjonalność „clik-to-call” aplikacji Lync, a także łatwo planować i przeprowadzać webinaria jako część działań marketingowych. Natomiast nowy, interaktywny kalendarz marketingowy pozwoli im na wizualizację i zarządzanie kompleksowymi planami marketingowymi.

Co więcej, poza dostarczeniem zespołom sprzedażowym i marketingowym lepszej platformy współpracy, nowa wersja Microsoft Dynamics CRM pozwala na rekomendowanie produktów i usług w ramach sprzedaży typu cross-sell/up-sell całych rodzin i kategorii produktów czy usług, podnosząc tym samym efektywność sprzedaży. Nowy Dynamics CRM rozszerza funkcjonalność procesów sprzedażowych (tzw. Guided Sales Processes), prowadząc handlowców przez proces sprzedaży w sposób zapewniający im osiągnięcie oczekiwanych rezultatów i przestrzeganie reguł biznesowych niezależnie od wykorzystywanego urządzenia.

Microsoft rozszerzył również listę języków oraz źródeł analizowanych przez Microsoft Social Listening. Nowe możliwości pozwalają na dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o tym, co dzieje się w danej chwili w mediach społecznościowych, oraz pozwalają na podjęcie właściwych decyzji, aby natychmiast wykorzystać szansę w chwili jej powstania.

Firma Microsoft rozszerzyła dostępność Microsoft Dynamics CRM Online na 17 nowych rynków w Ameryce Łacińskiej, udostępniając tym samym usługę w 65 krajach na całym świecie. Firma potwierdziła, że globalna ekspansja Microsoft Dynamics CRM Online zakłada dostępność usługi na ponad 130 rynkach i w 44 językach do końca 2014 r. Więcej informacji na temat funkcjonalności Microsoft Dynamics CRM 2015 oraz Microsoft Dynamics Marketing zostało zaprezentowanych w Release Preview Guide.

Źródło: Microsoft