Dobre przyjęcie na rynku i szybka popularyzacja architektury Unified Computing System wśród klientów i partnerów sprawiły, że Cisco zdecydowało się rozszerzyć ją o nowe zastosowania. Najnowsze innowacje wprowadzone do UCS oznaczają bogatsze portfolio technologii pomagających klientom w uzyskaniu realnych korzyści w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym i IT.

Wśród ogłoszonych nowości znajdują się serwery Cisco UCS M-Series Modular przeznaczone do obsługi aplikacji chmurowych oraz systemy Cisco UCS Mini adresowane do zastosowań w małych firmach, oddziałach dużych korporacji czy organizacjach o zdecentralizowanej strukturze.

Rozszerzenie dotychczasowego portfolio sprawia, że Cisco UCS istotnie zwiększa poziom wydajności i skalowalności centrów przetwarzania danych wykorzystujących ten system. Czwarta generacja serwerów stelażowych UCS Rack i serwerów kasetowych UCS Blade pozwala na znaczące zwiększenie wydajności aplikacji, a nowe rozwiązania UCS Director umożliwiają efektywne zarządzanie obciążeniami związanymi z analizą dużych zbiorów danych.

Innowacje wprowadzone do systemu UCS są istotnym rozszerzeniem strategii Cisco dotyczącej rozwoju infrastruktury centrów danych, koncentrującej się na efektywnej obsłudze aplikacji (Application Centric Infrastructure).

Wśród najważniejszych innowacji technologicznych wprowadzonych przez Cisco do systemów UCS należy wymienić:

Nowe możliwości obsługi i skalowania aplikacji dzięki innowacyjnym rozszerzeniom platformy Cisco Unified Computing System
Cisco Unified Computing System - C Series, źródło: CISCO

Łatwe skalowanie systemów chmurowych

Nowe serwery Cisco UCS M-Series Modular Server oferują przełomowy poziom efektywności operacyjnej, potrzebnej dostawcom usług chmurowych i dużym firmom, które w coraz większym stopniu korzystają z architektury centrów danych umożliwiającej łatwe skalowanie aplikacji. Dzięki unikalnej technologii Cisco System Link, serwery UCS M-Series znacznie przewyższają swoimi możliwościami tradycyjne rozwiązania, dostarczając – jako pierwsze na rynku – architekturę pozwalającą wyeliminować nawet do 95% fizycznych komponentów, duplikowanych w tradycyjnych systemach serwerowych. Wszystko to, zarządzane w prosty sposób za pomocą pakietu oprogramowania UCS Management, może przełożyć się na oszczędności rzędu 36% (Total Cost of Ownership).

Dodatkowo, nowe serwery stelażowe Cisco UCS C3160 Rack Server, zostały wyposażone w lokalną, dyskową pamięć masową o bardzo wysokiej pojemności, co powoduje, że są one idealnym rozwiązaniem dla rozproszonych systemów analitycznych, baz danych obiektowych, repozytoriów danych nieustrukturyzowanych lub serwerów udostępniających lub przetwarzających strumienie danych multimedialnych.

UCS dla małych firm i zdalnych oddziałów korporacji

Dzięki wprowadzeniu Cisco UCS Mini, architektura Unified Computing System została zoptymalizowana również pod kątem wykorzystania w odległych biurach, zdalnych oddziałach korporacji lub środowiskach IT małych firm. Jest to rozwiązanie typu all-in-one, składające się z serwerów, pamięci masowej i niezbędnych urządzeń sieciowych, zintegrowanych w kompaktowej obudowie.

Cisco UCS Mini jest łatwe we wdrożeniu i obsłudze, dzięki czemu korzyści, jakie daje UCS, takie jak automatyzacja i uproszczenie IT, mogą być teraz oferowane klientom w nowych segmentach rynku, pozwalając im na efektywne zarządzanie i kontrolę rozproszonych środowisk IT nawet o bardzo dużej skali i redukując całkowity koszt posiadania (TCO) o 36% w porównaniu do tradycyjnych serwerów stelażowych.

Intensywne przetwarzanie danych i wydajna obsługa kluczowych aplikacji biznesowych

Nowa, czwarta generacja serwerów UCS oraz oprogramowania UCS Director zapewnia wydajność oraz mechanizmy kontrolne, pozwalające na istotne przyspieszenie intensywnych operacji analitycznych oraz wykorzystanie szerokiego zakresu aplikacji, w rezultacie poprawiając wyniki biznesowe.

W skład nowej oferty Cisco wchodzą:

  • Serwery kasetowe UCS B200 M4 Blade Server, C220 M4 oraz stelażowe C240 M4 Rack Server, oparte na najnowszej rodzinie procesorów Intel Xeon E5-2600 v3, podtrzymują tradycję dostarczania przez Cisco urządzeń zapewniających rekordową wydajność aplikacji w szerokim zakresie różnorodnych obciążeń.

  • UCS Director Express for Big Data to rozwiązanie, które w prosty sposób automatyzuje wdrażanie platformy Hadoop, umożliwiając zarządzanie zarówno fizyczną infrastrukturą jak i oprogramowaniem Hadoop z poziomu jednego panelu kontrolnego. Jest zintegrowane z głównymi dystrybucjami open-source aby zapewnić spójność i powtarzalność konfiguracji klastra Hadoop UCS, uwalniając klientów od konieczności przeprowadzania tych operacji manualnie.

W ostatnim raporcie IDC, Cisco zajęło pierwsze miejsce pod względem wielkości obrotów w obu Amerykach w kategorii dostawców serwerów kasetowych x86 . Według IDC, Cisco odnotowało też największy wzrost sprzedaży na całym światowym rynku serwerów. W tym segmencie, przychody firmy wzrosły o 39% (skumulowny wynik czterech kwartałów kończących się w I kw. roku kalendarzowego 2014). Jednocześnie warto zauważyć, że w tym samym okresie inni producenci z pierwszej piątki dostawców serwerów zanotowali spadek lub płaski poziom przychodów.

Źródło: Cisco