Kroll Ontrack, największa na świecie firma zajmująca się odzyskiwaniem danych i informatyką śledczą, wybrała zlokalizowany w Katowicach polski oddział koncernu na placówkę, w której rozwinie swoje globalne centrum badawczo-rozwojowe (centrum R&D – Research & Development). Do końca bieżącego roku w Katowicach zatrudnionych zostanie 70 nowych specjalistów – informatyków, w tym absolwentów i studentów śląskich uczelni technicznych. Katowicki dział R&D Kroll Ontrack, już teraz największa tego typu placówka firmy poza USA, w maju rozpoczął przyjmowanie nowych pracowników.

Do głównych zadań rozwijanego przez Kroll Ontrack działu R&D (Research and Development) należeć będzie tworzenie oprogramowania na potrzeby odzyskiwania danych i informatyki śledczej dla światowych klientów firmy oraz testowanie rozwiązań przygotowywanych przez centralę koncernu w USA. Stanie się on tym samym jednym z największych centrów badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii na Śląsku, a zarazem największą tego typu placówką w branży odzyskiwania danych i informatyki śledczej w Polsce.

Jak wskazują przedstawiciele Kroll Ontrack, decyzja o zainwestowaniu w rozwinięcie działu badań i rozwoju właśnie w polskim oddziale firmy, podjęta została w głównej mierze ze względu na bardzo dobre zaplecze w zakresie kadry uniwersyteckiej na Śląsku oraz dotychczasowe osiągnięcia katowickiego działu.

– Decyzja Kroll Ontrack dotycząca rozwoju działu R&D w polskim oddziale firmy związana jest zarówno z potencjałem, jaki firma widzi w zakresie doskonałego zaplecza informatycznego śląskich uczelni technicznych, jak i dobrymi doświadczeniami powiązanymi z dotychczasowym funkcjonowaniem katowickiego działu badań i rozwoju

– mówi Peter Böhret, wiceprezes ds. Usług w zakresie Odzyskiwania Danych Kroll Ontrack w Europie oraz prezes zarządu Kroll Ontrack Sp. z o.o.

– Bardzo istotne jest dla nas to, że dzięki powiększeniu centrum R&D w Polsce, będziemy w stanie tworzyć jeszcze lepsze rozwiązania w zakresie ochrony danych dla naszych klientów, które wpłyną nie tylko na rozwój firmy, lecz w naszym przekonaniu także całej branży

– dodaje Peter Böhret.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że firma Kroll Ontrack zdecydowała się rozwinąć swoje centrum badań i rozwoju właśnie w Katowicach. Z pewnością wpływ na to miała nie tylko coraz większa atrakcyjność inwestycyjna naszego regionu, ale także doskonałe zaplecze uniwersyteckie. Nasze uczelnie każdego roku kształcą tysiące informatyków, potwierdzających swoje umiejętności w firmach wyznaczających światowe trendy w zakresie nowych technologii –

mówi Piotr Uszok, prezydent Katowic.

W połączeniu z nowo zatrudnioną kadrą, do końca roku centrum badań i rozwoju Kroll Ontrack zatrudniać będzie łącznie niemal 100 informatyków. Katowickie centrum R&D zostało stworzone w 2004 roku, w ramach polskiego oddziału Kroll Ontrack.

– Nasi nowi pracownicy będą mieli okazję wykorzystywać najnowsze technologie odzyskiwania danych, jakie są obecnie dostępne na świecie i mieć realny wpływ na rozwój oprogramowania przeznaczonego do odzyskiwania danych i informatyki śledczej. Ta decyzja stawia katowicki oddział Kroll Ontrack w gronie zagranicznych firm posiadających największe centra tworzenia nowych technologii w Polsce

– mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

W ramach rekrutacji nowych pracowników, w kwietniu tego roku firma Kroll Ontrack zorganizowała spotkania ze studentami i absolwentami śląskich uczelni (na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Śląskim oraz Politechnice Śląskiej), w których udział brali specjaliści koncernu z centrali w USA, w tym Cory Muir, manager działu oprogramowania Kroll Ontrack.

Obecnie w katowickim laboratorium Kroll Ontrack rocznie rozwiązywanych jest około 800 przypadków związanych m.in. z awariami komputerów czy też fizycznymi zniszczeniami nośników danych, takimi jak zalanie, spalenie czy roztrzaskanie cyfrowych maszyn. „Elektroniczni detektywi” Kroll Ontrack świadczą także usługi z zakresu informatyki śledczej, związane m.in. z takimi działaniami, jak: sabotaż firmowy, nadużycia związane z przesyłaniem poczty e-mail, molestowanie z wykorzystaniem internetu czy kradzież danych z dysków użytkowników firmowych oraz prywatnych.

Najbardziej znane przypadki przywracania cyfrowych plików przez ekspertów z katowickiego laboratorium, to odzyskanie danych m.in. dla: Polskiej Akcji Humanitarnej oraz osób i instytucji poszkodowanych w powodziach, jakie nawiedziły Polskę i Czechy w ostatniej dekadzie. W przypadku przedsięwzięć komercyjnych, były to m.in. udane przypadki przywrócenia plików dla Liroy’a (odzyskanie albumu ze spalonego dysku na kilka dni przed premierą albumu artysty z roku 2004) oraz zdjęć z himalajskiej wyprawy Krzysztofa Wielickiego, gdy uszkodzeniu uległ album ze wszystkimi zdjęciami ze wspinaczki na Annapurnę.

Źródło: Kroll Ontrack