Najlepsze w branży technologie i usługi ochrony przed cyberzagrożeniami są podstawą nowego programu, który pomoże brokerom i specjalistom ds. ryzyka ubezpieczeniowego oceniać i minimalizować cyberryzyko związane z klientami

Firma FireEye, Inc., lider w dziedzinie ochrony przed zaawansowanymi cyberatakami, zaprezentowała program CREATE™ — Cyber Risk Evaluation and Threat Engagement (Ocena cyberryzyka i walka z zagrożeniami). Jest on skierowany do brokerów i specjalistów ds. ryzyka ubezpieczeniowego, dla których uzyskanie informacji o cyberzagrożeniach, na jakie narażone są ubezpieczane przedsiębiorstwa, odgrywa kluczową rolę. Inauguracyjnym partnerem programu CREATE będzie Lockton, Inc., największy prywatny, niezależny broker ubezpieczeniowy na świecie.

W programie CREATE stosowane są technologie i usługi dostępne na platformie FireEye® Threat Prevention Platform. Pomagają one brokerom i specjalistom ds. ryzyka ubezpieczeniowego w ocenie stanu cyberzabezpieczeń chroniących klientów przed współczesnymi zagrożeniami. Ponadto, program pozwoli przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym szybko korzystać z platformy FireEye Threat Prevention Platform do oceny naruszeń bezpieczeństwa, świadczenia usług zarządzanych i reagowania na incydenty w ramach relacji z klientem.

„Cyberubezpieczenia to rozwijający się, ważny element świata biznesowego, ponieważ nasilają się zaawansowane, ukierunkowane zagrożenia i ataki sponsorowane przez konkretne państwa”

— powiedział Steve Pataky, wiceprezes ds. światowych relacji i sojuszy w firmie FireEye.

„Wprowadzając program CREATE, firma FireEye oferuje rozwiązanie dla branży ubezpieczeniowej, w którym wykorzystuje swoje niezrównane doświadczenie w dziedzinie zapobiegania cyberatakom i wykrywania luk w tradycyjnych architekturach zabezpieczeń. Cieszymy się również, że współpracująca z nami firma Lockton dostrzegła znaczenie używania technologii i usług stworzonych specjalnie z myślą o współczesnym środowisku zagrożeń”.

Decyzje biznesowe są coraz częściej podejmowane w oparciu o takie czynniki jak cyberryzyko, dlatego też tempo rozwoju globalnego rynku cyberzabezpieczeń jest coraz szybsze. Powstają też nowe rozwiązania w tym zakresie, które mają wyeliminować luki w ochronie ubezpieczeniowej mienia w przypadku cyberataku, a także zabezpieczyć firmy przed terroryzmem. Polisy te obejmują zarówno biznesowe środowiska informatyczne, jak i systemy kontroli przemysłowej. Uwzględniają przy tym szkody materialne oraz zakłócenia w działalności biznesowej wynikające nie tylko ze szkód o charakterze fizycznym.

Aby wesprzeć rosnące potrzeby branży ubezpieczeń, program FireEye CREATE będzie oferował brokerom i specjalistom ds. ryzyka ubezpieczeniowego:

  • technologie i usługi, które stworzono specjalnie pod kątem współczesnych zaawansowanych zagrożeń do wyszukiwania luk w architekturach zabezpieczeń firm i ich szybkiej eliminacji;

  • wsparcie przy dobieraniu polis, które pozwoli specjalistom ds. ryzyka ubezpieczeniowego opracowywać zróżnicowane pod względem ryzyka i składek oferty dla klientów;

  • usługi świadczone po ataku, które pomagają ocenić i zminimalizować wpływ naruszenia bezpieczeństwa w firmie ubezpieczonego klienta;

  • ciągłe zaawansowane wsparcie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa za pośrednictwem usługi FireEye Managed Defense, platformy zabezpieczeń sieciowych FireEye Network Security, platformy analizy zagrożeń Threat Analytics Platform, corocznych ocen oraz planów operacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://www.fireeye.com/news-events/press-releases/read/fireeye-announces-advanced-risk-assessment-services-for-insurance-industry (informacja prasowa w języku angielskim).

Źródło: FireEye