Firma VMware zaprezentowała VMware vCloud® Air™ Network, który zapewnia większy wybór i lepszą elastyczność firmom chcącym wykorzystać zalety hybrydowej chmury. VMware vCloud Air, będąca największą na świecie siecią certyfikowanych usług chmury opartych na technologiach VMware i mająca ponad 3800 partnerów VMware Service Providers z ponad 100 krajów, stanowi ewolucję i rozwój programu VMware Service Provider Program (VSPP).

Firma ogłosiła również zmianę nazwy usługi VMware vCloud® Hybrid Service™ na VMware vCloud Air™. Zmiana ta podkreśla zaangażowanie VMware w dostarczaniu klientom rozwiązań udostępnianych w postaci usług na swojej platformie hybrydowej chmury (m.in. Infrastructure as a Service, Desktop as a Service, Disaster Recovery as a Service itp.). Zgodnie z tą strategią przyszła oferta tych usług VMware będzie nosić przyrostek „Air”.

Od czasu premiery w 2013 roku VMware vCloud Air (wcześniej VMware vCloud® Hybrid Service) szybko rozszerzyła swój globalny zasięg, oferując najszybszą drogę do hybrydowej chmury przedsiębiorstwom z USA, Europy, Azji i Pacyfiku. Firma VMware posiadająca obecnie osiem centrów danych w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii niedawno ogłosiła ekspansję swej hybrydowej chmury w regionie Azji i Pacyfiku poprzez joint venture z SoftBank Telecom Corp. i SoftBank Commerce & Service Corp. (SoftBank C&S), które wprowadziło vCloud Air do Japonii. VMware ogłosiła także partnerstwo strategiczne z China Telecom mające na celu zbudowanie w Pekinie usługi chmury hybrydowej światowej klasy.

„Wciąż obserwujemy ogromne zainteresowanie VMware vCloud Air, ponieważ coraz więcej firm chce czerpać korzyści z niezaprzeczalnych zalet operacyjnych i ekonomicznych hybrydowej chmury”

— powiedział Bill Fathers, wiceprezes i dyrektor generalny działu Hybrid Cloud Services Business Unit.

„VMware vCloud Air Network stanowi kolejny kluczowy element naszej strategii chmury, dając klientom wybór i elastyczność w znajdowaniu idealnej, lokalnej usługi w chmurze opartej na czołowej w branży technologii VMware. Nasi klienci mogą skoncentrować swoje zasoby na rozwoju działalności, wiedząc, że dzięki VMware vCloud Air lub jednemu z naszych partnerów vCloud Air Network ich zespoły IT mogą bezproblemowo i bezpiecznie rozszerzyć firmowe centra danych i aplikacje o chmurę”.

VMware vCloud Air Network — certyfikowane, lokalne usługi w chmurze

VMware vCloud Air Network obsługuje klientów z większą elastycznością usług, lepszymi opcjami globalnych usług w chmurze i dużym wyborem lokalnych dostawców usług w chmurze należących albo do VMware vCloud Air, albo do naszego ekosystemu partnerów VMware vCloud Air Network Service Provider.

W VMware vCloud Air Network klienci mogą korzystać z nowego systemu identyfikatorów partnerów pozwalającego na rozpoznanie i wybór usługodawców z VMware vCloud Air lub VMware vCloud Air Network. Usługodawcy oznaczeni jako „IaaS Powered” mają chmury oparte na VMware vSphere® jako technologii bazowej. Partnerzy z etykietą „Hybrid Cloud Powered” zatwierdzili swoje usługi za pomocą VMware vCloud Director®, aby umożliwić dwukierunkowy przepływ pracy między środowiskiem klienta i chmurą partnera. Partnerzy „Horizon DaaS® Powered” zatwierdzili chmury obsługujące wdrożenia pulpitu jako usługi. VMware zaoferuje również zatwierdzanie identyfikatorów w przyszłości w celu promowania dodatkowych partnerskich usług w chmurze opartych na przyszłych usługach vCloud Air.

Szybki rozwój hybrydowej chmury dzięki partnerom

„Fujitsu z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź VMware vCloud Air Network”

— powiedział Akihiro Okada, wiceprezes firmy Fujitsu Limited. „Jako czołowy światowy dostawca usług w chmurze ściśle współpracujemy z VMware, aby zapewnić naszym klientom najlepsze rozwiązania w swojej klasie. Przez uczestnictwo w VMware vCloud Air Network firma Fujitsu zwiększy liczbę opcji usług w chmurze, jakie oferujemy naszym klientom oraz zapewnimy optymalne rozwiązania — od usprawnienia działalności biznesowej klientów po rozwiązywanie ich problemów z zarządzaniem”.

„Będąc dostawcą usług uczestniczącym w VMware vCloud Air Network, firma NTT Com może zapewnić hybrydowym rozwiązaniom lepsze perspektywy dzięki naszej chmurze Enterprise Cloud dla międzynarodowych klientów korporacyjnych”

— powiedział Akira Arima, prezes i dyrektor generalny NTT Communications.

„To pozwala nam promować naszą głębszą integrację z VMware, udostępniając globalnie spójne oferty usług w chmurze klientom, którzy przechodzą do środowisk hybrydowej chmury”.

„Dzięki zarządzaniu środowiskami VMware w skali ponad ośmiu lat firma Rackspace stała się jednym z największych na świecie dostawców usług VMware, zarządzając ponad 45 tys. maszyn wirtualnych na świecie”

— powiedział Arrian Mehis, dyrektor generalny VMware Cloud Practice w Rackspace.

„VCloud Air Network stanowi dla Rackspace niesamowitą okazję do zwiększenia potencjału w dostarczaniu naszym klientom rozwiązań hybrydowej chmury i usługi Fanatical Support®. Nowa sieć partnerska daje nam większy dostęp do zasobów eksperckich, które pozwolą firmom podejmować optymalne działania podczas podróży w zarządzanej chmurze. Oczekujemy zacieśnienia naszych relacji z VMware w celu zaoferowania usług vCloud Air Network oraz wsparcia dla nowych i dotychczasowych klientów”.

Dodatkowe korzyści dla klientów VMware vCloud Network sieciowe obejmują:

  • Wiele certyfikatów zgodności, usługi infrastruktury i aplikacji w środowiskach zarządzanych i samoobsługowych, jak również specjalizacje rynku pionowego;

  • Suwerenność danych dostarczonych przez lokalne centra danych VMware vCloud Air i dostawców usług VMware vCloud Air Network;

  • Płynne przejście z rozwiązań lokalnych do chmury dla klientów VMware.

Źródło: Redakcja