Firmy Cisco i Pioneers rozpoczęły, po raz pierwszy w Europie, przyjmowanie zgłoszeń do programu Cisco Entrepreneurs in Residence (EIR). To kolejna faza programu, ogłoszonego w sierpniu 2013 roku. Jego celem jest wspieranie młodych, innowacyjnych firm zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi Internetu Wszechrzeczy, bezpieczeństwa, centrów danych, big data czy inteligentnych miast.

Pierwszą grupę firm zakwalifikowanych do programu EIR stanowiło 6 start-upów z Doliny Krzemowej. Teraz, Cisco i Pioneers wspólnie wybiorą od 5 do 10 młodych europejskich przedsiębiorstw, będących na wczesnym etapie finansowania. Start-upy te zostaną zakwalifikowane do programu Cisco EIR i będą mogły liczyć na wsparcie finansowe, co ułatwi im prace nad rozwojem ich produktów oraz wprowadzeniem ich na rynek. Wybrane start-upy spędzą sześć miesięcy w Wiedniu, współpracując z ekspertami Cisco i partnerami firmy oraz korzystając z ich wsparcia i wspólnej przestrzeni do pracy.

Aby zakwalifikować się do tego elitarnego grona, start-upy z Europy będą musiały przejść przez wymagający, wielofazowy proces selekcji, w którym dokładnej analizie zostaną poddane ich biznesplany, doświadczenie zespołów oraz zbieżność ich strategii ze strategią Cisco m.in. w obszarze Internetu Wszechrzeczy.

Pierwsza grupa firm zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona w dniach 29-30 października 2014, podczas Pioneers Festival, jednej z największych imprez technologicznych w Europie.

Aby zgłosić swoją firmę do programu, należy wypełnić formularz na stronie Pioneers Festival

Więcej informacji o Cisco EIR na oficjalnej stronie projektu. Pytania można kierować na adres eir-program@cisco.com.

Źródło: Cisco