Wzrost rzędu 39% i dobre przyjęcie platformy SAP HANA przez rynek potwierdzają słuszność wizji „Run simple” oraz, że to korzystny czas dla chmury

SAP po raz kolejny znacząco zwiększył swój biznes w chmurze i uzyskał dobre wyniki ze sprzedaży swoich podstawowych rozwiązań. Przychody z subskrypcji oprogramowania dostarczanego w chmurze oraz usług wsparcia, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 39%, licząc po stałych kursach walut (o 32% licząc po bieżących kursach walut). Tym samym SAP rośnie najszybciej spośród dostawców korporacyjnych rozwiązań chmurowych. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 8%, licząc po stałych kursach wymiany walut (o 4% licząc po bieżących kursach walut).

Podczas międzynarodowej konferencji SAPPHIRE NOW w czerwcu br. SAP ogłosił strategię „Run simple”. Stawia ona za cel uproszczenie realizacji procesów biznesowych, bazując na chmurze i platformie SAP HANA. SAP HANA zdecydowanie zmniejsza komplikację stosu technologicznego. Chmura radykalnie upraszcza użycie rozwiązań SAP. Pierwszym przykładem na realizację nowej strategii jest włączenie intuicyjnych aplikacji mobilnych SAP FIORI do podstawowych licencji oprogramowania SAP.

„Z powodzeniem dążymy do przekształcenia się w firmę w pełni chmurową, która pomaga klientom upraszczać ich procesy – od wszechstronnych i kompleksowych rozwiązań HR w chmurze aż po sprawne transakcje handlowe w ramach największej na świecie sieci biznesowej.”

– powiedział Bill McDermott, dyrektor zarządzający SAP.

„Dzięki wielokanałowej platformie e-commerce definiujemy też na nowo, czym jest angażowanie klienta. Wszystkie te procesy odbywają się w czasie rzeczywistym. Jasno pokazujemy przez to, że korzystając z mocy platformy SAP HANA, chcemy być głównym rozgrywającym na rynku rozwiązań chmurowych.”

„8-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparty na standardach MSSF i liczony po stałych kursach walut, jest zgodny z górną granicą naszych prognoz. Nadal poprawiamy rentowność. Zysk operacyjny, nieoparty na standardach MSSF i liczony według stałych kursów walut, wzrósł o 7%, co przełożyło się na dwucyfrowy wzrost zysku na akcję, nieopartego na standardach MSSF.”

– powiedział Luka Mucic, dyrektor finansowy SAP.

„Kontynuując dynamiczny rozwój naszego biznesu w chmurze, zwiększyliśmy prognozę przychodów z subskrypcji oprogramowania dostarczanego w chmurze oraz usług wsparcia, nieopartych na standardach MSSF, do ok. 1 – 1,05 mld EUR, licząc po stałych kursach walut.”

Ekstrapolowane na pełny rok przychody SAP ze sprzedaży rozwiązań w chmurze sięgają blisko 1,2 mld EUR lub 1,6 mld USD. Wpływy z oprogramowania w chmurze nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 37%, licząc po stałych kursach walut. Na dzień 30 czerwca 2014 r. oczekiwane przychody w zakresie sprzedaży oprogramowania dostarczanego w chmurze, liczone bez zastosowania standardów MSSF, wynosiły 448 milionów EUR, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 29%, po stałych kursach walut. Z około 38 mln użytkowników SAP posiada największą bazę subskrybentów na rynku tego typu rozwiązań. Firma uruchomiła również inicjatywę „Industry Cloud” z zamiarem budowy najgłębszych i najszerszych rozwiązań chmurowych na rynku.

Rozwiązania SAP do obsługi klientów wyznaczają nowe standardy w zakresie budowania zaangażowania klienta. Wielokanałowa platforma e-commerce hybris w połączeniu z rozwiązaniami chmurowymi SAP dla sprzedaży przynosi trzycyfrowy wzrost przychodów z oprogramowania i subskrypcji w chmurze.

SAP napędza “gospodarkę sieciową” jako operator największej na świecie sieci biznesowej on-line, do której podłączonych jest ok. 1,55 miliona podmiotów. Łączna wartość zamówień będących przedmiotem transakcji w sieci Ariba sięgnęła w ostatnich 12 miesiącach 540 mld USD, co dwukrotnie przebija łączne obroty serwisów Amazon i eBay. Przejęcie firmy Fieldglass dodatkowo zwiększa możliwości naszej sieci, ponieważ umożliwia obsługę nie tylko towarów i usług, ale także elastycznej siły roboczej.

W drugim kwartale we wszystkich regionach i branżach utrzymywał się bardzo wysoki wskaźnik przyjęcia SAP HANA jako platformy biznesowej do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. SAP HANA leży u podstaw firmowej strategii „Run simple”, której celem jest zintegrowanie wszystkich rozwiązań SAP w ramach JEDNEJ platformy biznesowej w chmurze. Dynamika sprzedaży HANA rośnie – z rozwiązania korzysta obecnie ponad 3600 klientów, natomiast portfolio SAP Business Suite na platformie SAP HANA ma ponad 1200 klientów. SAP HANA rozwija się również, jako wiodąca platforma technologiczna: ponad 1500 startup-ów buduje w oparciu o nią nowe aplikacje, a z firmami HP i VMware zawarte zostały nowe strategiczne porozumienia o współpracy.

Pełna informacja prasowa o wynikach SAP za 2. kwartał 2014 dostępna jest na stronie SAP, więcej również na stronie http://www.sap.com/investor

Źródło: SAP