CompFort Meridian Polska Sp. z o.o. zaprezentował rozwiązania do zarządzania wydajnością aplikacji (APM – Application Performance Management) firmy Compuware: Data Center Real User Monitoring oraz Compuware dynaTrace.

Sercem narzędzia Compuware Data Center Real User Monitoring jest specjalne urządzenie zwane sondą. Kieruje się do niego kopię strumienia danych pomiędzy użytkownikami końcowymi a serwerami obsługującymi monitorowaną aplikację. Zapewnia to zupełnie bezinwazyjny sposób monitorowania rzeczywistego odczucia użytkowników końcowych. Rozwiązanie wspiera zarówno kable miedziane, jak i światłowodowe oraz prędkości 1Gb/s oraz 10Gb/s, co gwarantuje, że w przypadku wymiany infrastruktury sieciowej wystarczy wymienić jedynie interfejsy sieciowe sondy.

Sonda, do której kierowana jest kopia ruchu sieciowego jest dedykowanym oprogramowaniem natywnym stworzonym w języku C, pracującym w systemie operacyjnym Red Hat Enterprise Linux na maszynie klasy serwerowej. Do jednej sondy kierowany może być ruch z wielu miejsc (w zależności od wybranego wariantu sondy: z 8 lub 24 różnych miejsc). Bardzo ważną cechą sondy jest model licencjonowania per urządzenie. Na licencjobiorcę nie są więc nakładane żadne ograniczenia dotyczące liczby monitorowanych aplikacji, transakcji czy użytkowników. Jedynym ograniczeniem dla sondy są jej fizyczne limity wydajnościowe, które przekładają się na ilość ruchu, który może być przez nią analizowany.

Na sondzie zaimplementowane są zaawansowane algorytmy analizy danych, dzięki którym dla każdej operacji każdego użytkownika końcowego jest ona w stanie:

  • Zidentyfikować użytkownika końcowego (po adresie IP lub loginie).

  • Zidentyfikować nazwę wykonywanej operacji (URL, wywołanie Web Service, kwerenda SQL, SAP T-Code).

  • Zweryfikować czy operacja była dostępna i czy wystąpiły błędy w trakcie jej realizacji.

  • Wyliczyć czas realizacji operacji z podziałem na czas sieci i czas serwera.

Uzyskane w ten sposób informacje sonda przesyła na bieżąco do serwerów raportowych CAS (Central Analysis Server) i ADS (Advanced Diagnostics Server), które odpowiadają za ich prezentację, agregację oraz przechowywanie. Oba serwery zbudowane są w technologii Java i mogą otrzymywać dane z wielu sond. CAS jest głównym operacyjnym serwerem raportowym suity Compuware APM, który dla każdego monitorowanego użytkownika prezentuje i agreguje informacje od poziomu pojedynczej strony/zapytania SQL/wywołania usługi webowej do poziomu aplikacji.

Narzędzie Compuware Data Center Real User Monitoring posiada najszersze na rynku wsparcie dla różnych protokołów aplikacyjnych, dlatego może być wykorzystywane nie tylko do analizy warstw dostępowych aplikacji, ale także do analizy warstw backendowych (np. komunikacji pomiędzy serwerem aplikacji a serwerem bazy danych).

Narzędzie Compuware dynaTrace oparte jest o unikatową technologię agentową, która pozwala na dogłębną analizę stanu aplikacji działających w ramach maszyn wirtualnych Java (JVM – Java Virtual Machine), .NET (CLR – Common Language Runtime) i na platformie PHP. Maszyny wirtualne tworzą w systemie operacyjnym gospodarza (host operating system) zamknięte środowisko, które staje się platformą działania dla wykorzystujących je aplikacji. Z perspektywy systemu operacyjnego maszyna wirtualna widziana jest tak jak każdy inny proces – ma przydzieloną pamięć, wykonuje operacje dyskowe i utylizuje procesor. W przypadku pojawienia się problemów wydajnościowych z tego typu aplikacjami, klasyczny monitoring serwerowy nie będzie w stanie wskazać przyczyny problemu. Spowodowane jest to tym, że perspektywa zewnętrzna nie daje wglądu w to, co dzieje się wewnątrz maszyny wirtualnej.

Powyższe problemy rozwiązuje narzędzie Compuware dynaTrace. Jest ono przeznaczone do działania wewnątrz maszyn wirtualnych Java, CLR (.NET) lub procesu PHP przez co zapewnia pełen wgląd w działanie aplikacji w nich osadzonych. Wyspecjalizowany bardzo lekki agent (instalowany na maszynie na której działa aplikacja) pozwala na bardzo szczegółowy wgląd w działanie aplikacji Java/.NET/PHP – identyfikuje elementy aplikacji (do poziomu metody i zapytania SQL) niespełniające założeń wydajnościowych.

Aby zapewnić pełną widoczność problemów wydajnościowych na wszystkich warstwach monitorowanej aplikacji, dynaTrace zawiera także agenty przeznaczone dla wiodących serwerów webowych, serwerów mainframe IBM System z i systemu IBM IMS. Możliwe jest także objęcie monitoringiem programów pisanych w językach kompilowanych do kodu maszynowego za pomocą manualnej instrumentacji (modyfikacja kodu źródłowego) przy pomocy agenta natywnego. Agenty pozwalają także na monitorowanie parametrów pracy serwerów, na których działają komponenty aplikacji.

Specjalny agent JavaScript działający po stronie przeglądarki internetowej pozwala na kompleksowe monitorowanie perspektywy użytkownika końcowego (User Experience Monitoring), obejmując tym samym możliwością monitorowania i pogłębionej diagnostyki pełny horyzont aplikacji.

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań tego typu, Compuware dynaTrace oparte jest o opatentowaną technologię PurePath™. Dzięki niej narzędzie Compuware dynaTrace jest w stanie przechowywać informacje na temat wszystkich transakcji wszystkich użytkowników końcowych przechodzących przez wszystkie warstwy monitorowanej usługi. Unikatowość technologii PurePath™ polega na tym, iż zebrane w ten sposób informacje nie są w żaden sposób uśredniane – przechowywane są informacje o każdej pojedynczej transakcji nawet w bardzo dużych środowiskach produkcyjnych (do 35 miliardów pomiarów dziennie).

Ta unikatowa funkcjonalność pozwala na uzyskanie zupełnie nowej jakości danych biznesowych, operacyjnych, testowych i deweloperskich. Wykorzystanie funkcjonalności analizy każdej pojedynczej transakcji oferowanej przez rozwiązanie Compuware dynaTrace pozwala na jego wykorzystanie w okresie całego życia aplikacji – od jej rozwoju przez testy, aż do monitorowania produkcyjnego.

Właściciele biznesowi uzyskują rzetelne, nieuśrednione dane związane z realizacją SLA dotyczących kluczowych transakcji biznesowych z podziałem na ruch syntetyczny i ruch rzeczywisty, typ klienta końcowego, jego lokalizację geograficzną czy też parametry biznesowe transakcji Dział utrzymania uzyskuje narzędzie do szybkiej analizy źródeł problemów, która oparta jest o odpowiednio skorelowane informacje ze wszystkich warstw usługi aplikacyjnej.

Obecni klienci Compuware dynaTrace przyznają, że dzięki wykorzystaniu tego narzędzia czas rozwiązania problemów wydajnościowych zmniejszył się nawet o 90%.

Źródło: CompFort Meridian Polska