HP urzeczywistnia już teraz architekturę korporacyjną

Innowacyjne rozwiązania i usługi stworzone z myślą o infrastrukturze konwergentnej oferują klientom prostotę, wydajność i ochronę inwestycji

HP zaprezentował innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania infrastrukturalne dla przedsiębiorstw, które oferują prostotę, wydajność i ochronę inwestycji potrzebne firmom, aby połączyć współczesne technologie centrów przetwarzania danych z systemami jutra.

Wielkie zbiory danych, mobilność, bezpieczeństwo i przetwarzanie w chmurze zmuszają przedsiębiorstwa do ponownego przemyślenia ich podejścia do technologii, a zarazem do dużych inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Jak wynika z badania firmy Gartner, „wydatki na sprzęt do centrów przetwarzania danych, obejmujące nowe typy produktów i nowe typy wdrożeń wielkich zbiorów danych, sięgną w 2014 r. 9,4 mld USD”(1).

HP pomaga firmom zbudować podstawę dla architektury korporacyjnej nowej generacji. Oferuje w tym celu nowe rozwiązania i usługi, które pozwalają sprostać ograniczeniom w zakresie zużycia energii i aspektów fizycznych, przyspieszyć działanie aplikacji, uprościć zarządzanie oraz zwiększyć wydajność i elastyczność, a jednocześnie obniżyć wydatki na technologie informatyczne i koszty operacyjne. Nowa oferta umożliwia stworzenie centrum przetwarzania danych zrealizowanego w postaci oprogramowania, które wykorzystuje modele świadczenia usług w chmurze i opiera się na infrastrukturze konwergentnej obejmującej technologie obliczeniowe, sieciowe oraz pamięć masową. W skład tej oferty wchodzą następujące elementy:

  • rozwiązania HPC do wydajnych obliczeń, w tym systemy HPC HP Apollo, zapewniają rewolucyjną wydajność, a przy tym zajmują mniej miejsca i zużywają mniej energii,

  • unowocześnienia macierzy dyskowej HP 3PAR StoreServ typu all-flash i rodziny HP StoreOnce Backup , które przyspieszają działanie aplikacji o znaczeniu krytycznym i eliminują złożone, odseparowane zasoby do tworzenia kopii zapasowych,

  • oferta rozwiązań sieciowych, takich jak oprogramowanie HP Virtual Cloud Networking (VCN) SDN Application, która ma uprościć wdrażanie zrealizowanych programowo centrów przetwarzania danych,

  • rozszerzona platforma HP ConvergedSystem dla modelu ITaaS (udostępniania technologii informatycznych w formie usług), która zwiększa wydajność i radykalnie obniża koszty, skraca czas i zmniejsza złożoność,

  • usługa HP Datacenter Care Flexible Capacity oferowana w modelu opłat zależnym od bieżącego użycia zasobów niweluje granice między zasobami centrum przetwarzania danych i chmury, co ułatwia zarządzanie hybrydowym środowiskiem informatycznym.

- W przyszłości klienci będą potrzebowali infrastruktury działającej w oparciu o wyniki biznesowe, która pozwoli im wdrożyć nowy styl IT

— powiedział Bill Veghte, wiceprezes i dyrektor działu rozwiązań dla przedsiębiorstw (Enterprise Group) w HP.

- Produkty i usługi, które HP zaprezentowało na konferencji Discover, pozwalają klientom ograniczyć złożoność, a zarazem szybciej osiągać zamierzone korzyści.

Nowa rodzina superkomputerów na nowo definiuje korporacyjne środowisko HPC

HPC umożliwia realizację przełomowych osiągnięć w nauce i inżynierii. Technologia ta zaczyna wychodzić poza instytucje państwowe i ośrodki akademickie. Wkracza do przedsiębiorstw, którym może pomóc w optymalizacji działań badawczo-rozwojowych, a tym samym w zdobyciu przewagi nad konkurencją. Wiele firm nie jest jednak przygotowanych do obsługi olbrzymiej mocy obliczeniowej niezbędnej w przypadku tradycyjnych systemów HPC.

HP odpowiada na wyzwania w dziedzinie powierzchni, zużycia energii i wydajności centrum przetwarzania danych, wprowadzając HP Apollo — nową gamę rozwiązań HPC, które udostępniają możliwości HPC firmom każdej wielkości. Te nowe serwery łączą modułową konstrukcję z innowacyjnymi technologiami dystrybucji energii oraz chłodzenia powietrzem i cieczą. Pozwala to osiągnąć wyjątkową, nawet czterokrotnie wyższą wydajność na metr kwadratowy niż w przypadku standardowych serwerów stelażowych(2).

Firma HP zaprezentowała również HP Helion Self-Service HPC — rozwiązanie dla chmur prywatnych, oparte na platformie HP Helion OpenStack®, które oferuje samoobsługowy portal udostępniający zasoby HPC za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu.

Architektura ukierunkowana na prostotę dzięki konwergentnej pamięci masowej i sieciom zrealizowanym programowo HP pomaga klientom sprawniej przejść na infrastrukturę informatyczną nowej generacji przy utrzymaniu ciągłości biznesu i prostoty środowiska. Jest to możliwe dzięki rozszerzonej ofercie, która ułatwia zarządzanie od chwili utworzenia danych przez cały cykl ich życia.

Oferta obejmuje:

  • Macierz dyskową HP 3PAR StoreServ 7450 typu all-flash , która oferuje pamięć masową flash w cenie poniżej 2 USD za użytkowy GB danych dzięki natychmiastowej deduplikacji w trybie inline. Nie ogranicza przy tym wydajności i zapewnia gwarantowaną dostępność danych na poziomie 99,9999%(3).

  • Nowe rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania i archiwizacji danych, w tym rozszerzenia rodziny HP StoreOnce Backup — oferta ta eliminuje konieczność zarządzania odizolowanymi, pojedynczymi węzłami do przechowywania kopii zapasowych i pozwala klientom zabezpieczyć rosnące ilości danych oraz uprościć ich zarządzanie.

Przedsiębiorstwa, które zmagają się ze złożonością starszych architektur sieciowych, nie są w stanie wydobyć z chmury jej pełnego potencjału. Przejście na sieci zrealizowane programowo (SDN) zapewnia firmom elastyczność, dzięki której mogą osiągnąć sukces w chmurze i wprowadzić prostotę oraz elastyczność do sieci centrum przetwarzania danych. Nowe oprogramowanie HP Virtual Cloud Networking SDN Application i przełączniki HP FlexFabric Datacenter 7900 pozwalają szybko zwirtualizować ośrodek obliczeniowy. Dzięki temu wdrożenie i optymalizacja bezpiecznych, odizolowanych sieci w chmurze zajmuje minuty, a nie miesiące(4). HP oferuje też rozwiązanie HP Trusted Network Transformation — kompleksowe podejście dające klientom pewność, że uda im się z powodzeniem przekształcić sieć centrum przetwarzania danych przy utrzymaniu ciągłości biznesu.

Wydajność i ochrona inwestycji dla firm jutra

Aby sprostać rosnącym potrzebom biznesowym w dziedzinie świadczenia usług i umożliwić wykorzystywanie wszystkich możliwości, administratorzy IT muszą zautomatyzować udostępnianie i działanie usług informatycznych w obrębie infrastruktury opartej na mniejszej ilości zasobów.

HP chce wesprzeć przedsiębiorstwa w tej transformacji, dlatego odświeża platformę HP OneView i wprowadza do niej udoskonalenia, które pozwolą klientom wykorzystać zrealizowane programowo, konwergentne metody zarządzania w ich centrach przetwarzania danych. HP OneView automatyzuje rutynowe zadania informatyczne, obniża wydatki operacyjne związane z IT i skraca czas reakcji na potrzeby biznesowe, co przekłada się na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Kluczową nowością w HP OneView jest rozszerzone zarządzanie macierzami dyskowymi HP 3PAR i obsługa elastycznych pul zasobów pamięci masowej z uwzględnieniem konwergentnej automatyzacji serwerów i pamięci masowej.

HP zintegrował też z platformą HP OneView rozwiązanie HP ConvergedSystem for Virtualization. W ten sposób powstała wspólna platforma zarządzania obejmująca serwery, pamięć masową, rozwiązania sieciowe i oprogramowanie innych producentów, która umożliwia klientom wdrożenie środowiska IT i automatyzację zarządzania w ciągu zaledwie 20 dni(5).

Hybrydowe środowisko IT oferuje przedsiębiorstwom elastyczność działania, jego skuteczność jest jednak uzależniona od dostępności współużytkowanych pul zasobów lokalnych i udostępnianych w chmurze publicznej. HP Datacenter Care Flexible Capacity, nowe rozwiązanie oferowane przez dział usług technologicznych HP (HP Technology Services) w systemie opłat zależnym od bieżącego użycia zasobów, zapewnia komfort korzystania z chmury publicznej oraz zalety informatycznych technologii publicznych i/lub lokalnych. Dzięki elastycznym modelom cenowym, skalowalności i elastyczności wykorzystania w centrum przetwarzania danych klienci mają do dyspozycji najlepsze elementy chmury publicznej, środowiska lokalnego i modelu hybrydowego. W ten sposób mogą utrzymać kontrolę i zwiększyć bezpieczeństwo bez rezygnowania z obsługi klasy korporacyjnej.

Ceny i dostępność:
• Systemy HP Apollo 6000 i HP Apollo 8000 są dostępne od 10 czerwca za pośrednictwem HP i jego partnerów handlowych.
• Rozpoczęcie sprzedaży dysków cMLC HP 3PAR StoreServ 1,92 TB jest planowane na lipiec. Przewidywana cena napędu to 14 315 USD.
• Ceny HP StoreOnce 6500 rozpoczynają się od 375 000 USD, a ceny produktu HP Federated Catalyst — od 37 500 USD za dwuwęzłowy system dla rozwiązania HP StoreOnce 6500. Oba produkty będą dostępne w lipcu.
• Oprogramowanie HP Virtual Cloud Networking SDN Application pojawi się na rynku w sierpniu jako część platformy HP Helion OpenStack.
• Przełączniki HP FlexFabric 7900 są dostępne już teraz w cenie od 55 500 USD.
• Rozwiązanie HP Trusted Network Transformation jest dostępne już teraz w cenach określanych indywidualnie.
• Rozbudowana oferta HP ConvergedSystem for Virtualization jest dostępna już teraz w cenach rozpoczynających się od 170 000 USD. Na rynek wprowadzono już także rozszerzoną platformę HP OneView, której ceny rozpoczynają się od 699 USD.
• Rozwiązanie HP Datacenter Care Flexible Capacity jest dostępne już teraz na całym świecie.

Wszystkie oferowane produkty można kupić od HP lub za pośrednictwem autoryzowanych partnerów handlowych. Więcej informacji na temat oferty działu rozwiązań dla przedsiębiorstw HP można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/HPDiscover2014

Źródło: HP