65 procent menedżerów szuka lepszych rozwiązań w IT

Według najnowszych badań Vanson Bourne, 65% menedżerów w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) dostrzega istotną różnicę między realnymi potrzebami zmian w biznesie, a możliwościami szybkiego wdrożenia nowych rozwiązań w firmowym IT. W związku z tym 55% menedżerów ds. informatyki odczuwa niebezpieczeństwo rosnącej konkurencji ze strony mniejszych przedsiębiorstw, zdolnych do szybszego i bardziej skutecznego wdrażania nowoczesnego oprogramowania i infrastruktury informatycznej (1) . W tej sytuacji na istotnym znaczeniu zyskują narzędzia umożliwiające przyspieszenie modernizacji firmowego IT, takie jak tzw. zwinne metodyki programowania czy też programy dostosowane do potrzeb konkretnych działów przedsiębiorstwa.

Badania Vanson Bourne zostały przeprowadzone wśród blisko 5,5 tys. respondentów w regionie EMEA, w tym wysokich menedżerów IT oraz firmowych specjalistów ds. informatyki. Ich wyniki są alarmujące i ukazują skalę potrzeb, jakie generują zachodzące obecnie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, coraz mocniej opierających swój rozwój na nowoczesnych rozwiązaniach IT. Według badania, w samej Wielkiej Brytanii średnie odnotowywane opóźnienia we wdrożeniach sięgają 5 miesięcy, a w co czwartej firmie w badanym regionie liczba ta wynosi od siedmiu do nawet 18 miesięcy.

Wpływ tych opóźnień na funkcjonowanie przedsiębiorstw jest bardzo istotny – 39% badanych uznaje, że może on powodować mniejsze skłonności do innowacji we wszystkich działach firmy, 36% obawia się spadku produktywności, a co trzeci – utraty klientów na rzecz bardziej sprawnych konkurentów. Presję związaną ze sprawnością firmowego IT zwiększają dodatkowo dane dotyczące inwestycji firm w informatykę na całym świecie. Według Gartnera, tylko na samo oprogramowanie przedsiębiorstwa wydadzą w 2014 r. globalnie aż 320 mld USD (2).

Zwinne wyjście z problemu

Tymczasem, według specjalistów rynku IT, firmy mają coraz większy wybór rozwiązań informatycznych, które pozwalają na przyspieszenie procesów wdrożenia, a także usprawnienie wykorzystania potencjału IT w życiu biznesu. Na znaczeniu zyskują na przykład tzw. zwinnie metodyki oprogramowania (Agile). Jak podaje Analyst.Net Research, Agile pozwala osiągać efekty informatyczne dostosowane do potrzeb firmy zdaniem 84% specjalistów ze Stanów Zjednoczonych (3).

- Zespoły kierujące się zasadami zwinnego programowania są samorządne. Oznacza to, że pracując wspólnie nad produktem, nie dzielą się poszczególnymi zadaniami, lecz działają równolegle, pozostając od siebie niezależne. Jednocześnie, wszystkie rozwiązania wdrażane w poszczególnych fazach są konsultowane z klientem i regularnie omawiane w gronie projektowym, w którego składzie znajduje się tzw. Product Owner, czyli przedstawiciel zleceniodawcy w zespole. Ogranicza to nieporozumienia i zbędne procedury, przez co przyspiesza prace

– opowiada Wojciech Mach, Dyrektor Zarządzający w polskim oddziale Luxoft, globalnego dostawcy outsourcingu IT, stosującego Agile w swojej codziennej praktyce pracy z klientami, m.in. bankami inwestycyjnymi, a także liderami branż turystycznej czy motoryzacyjnej – także w centrach w Krakowie i Wrocławiu.

Co jednak najważniejsze, Agile skraca proces dostarczania ostatecznej wersji oprogramowania dedykowanego firmie – co stanowi odpowiedź na obawy dotyczące opóźnień we wdrożeniach nowoczesnych rozwiązań IT. Na przykład, przy pomocy tego rozwiązania informatycy pracujący dla GE Healthcare skrócili proces tworzenia zaawansowanego oprogramowania ze standardowych 18-24 miesięcy do okresu jednego roku (4).

W Polsce Agile wciąż stanowi nowinkę, choć coraz częściej przenoszone jest na rodzimy grunt przez międzynarodowe przedsiębiorstwa, inwestujące w centra outsourcingu IT w naszym kraju. Jak podaje ABSL, w tego typu jednostkach pracuje obecnie ponad 21 tys. osób (5). Kolejne projekty realizowane przy wykorzystaniu Agile prowadzą w Polsce m.in. Luxoft i Capgemini, obsługujące w swoich centrach duże globalne marki.

- W Polsce nie jest to jeszcze najbardziej typowy sposób prowadzenia projektów, ale mamy już za sobą doświadczenie kilku dużych zleceń dla klientów zagranicznych, które realizowaliśmy w naszym kraju przy wykorzystaniu Agile. Istotne jest także kształcenie w tym zakresie pracowników i klientów. Promowaniem i szkoleniem w zakresie zwinnych metodyk programowania, opartym na naszym doświadczeniu, zajmujemy się w naszym wrocławskim Software Solutions Center

– mówi Piotr Poprawski, dyrektor wrocławskiego Software Solutions Center Capgemini we Wrocławiu.

Przykładem efektów zastosowania Agile jest przypadek Capital One, firmy notowanej na liście Fortune 500 oferującej karty kredytowe, konta oszczędnościowe i pożyczki dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Podjęła ona próby wykorzystania Agile na dużą skalę jako jedna z pierwszych na świecie. Po przejściu z tradycyjnego modelu programowania na Agile firma odnotowała w ciągu dwóch lat średnią redukcję czasu potrzebnego do wypuszczenia swoich produktów na rynek o 70 proc.

Doskonale dopasowane

Szybkość wzrostu poziomu wykorzystania udogodnień informatycznych, a także efektywność usprawniania przedsiębiorstwa dzięki IT warunkuje także wykorzystanie wyspecjalizowanego oprogramowania. O ile procesy Agile usprawniają jego dostarczenie, o tyle dedykowane biznesowi programy umożliwiają dalsze oszczędności czasowe i wzrost innowacji – dzięki redukcji liczby działań, koniecznych do osiągnięcia efektu – np. skomplikowanych wyliczeń finansowych czy zdobycia danych o kliencie.

Na rynku obserwuje się obecnie bowiem, oprócz zmiany ilościowej, także transformację jakościową. Tylko w 2014 r. rynek oprogramowania dla biznesu ma wzrosnąć o 6,9 proc. (6), a na znaczeniu zyskują wyspecjalizowane rozwiązania, dedykowane dla poszczególnych działów czy też do realizacji określonych zadań w firmie – takie jak m.in. systemy ERP, CRM czy oprogramowanie działające w chmurze.

- Programy dla firm, np. CRM wspierają działania przedsiębiorstw na wiele sposobów. Na przykład, wykorzystują i analizują dane o preferencjach, wymaganiach odnośnie obsługi czy też indywidualnych zachowań klientów, co pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na te czynności. Dzięki temu umożliwiają przedstawienie klientowi najbardziej dopasowanej i potrzebnej mu usługi czy produktu

– tłumaczy Michał Grabarz, Dyrektor ds. Usług IT w Infosys BPO Europe.

Szybkie wdrożenia, gwarantowane przez sprawdzonych dostawców, umożliwiają spełnienie jednego z zadań, podkreślanych przez respondentów Vanson Bourne – czyli wzrostu produktywności dzięki IT. Na przykład, system typu ICM/SPM, służący do sprawnego wyliczania prowizji i wyznaczania strategii sprzedażowych, pozwolił na oszczędności 10 tysięcy godzin pracy w firmie Waste Management – wiodącej amerykańskiej spółce zajmującej się gospodarką odpadami (7).

Powszechne wykorzystanie oprogramowania IT w firmach przynosi dla nich jednak także liczne wyzwania. W poprzednich latach przedsiębiorstwa na całym świecie unowocześniały infrastrukturę informatyczną, dziś kładą nacisk na sprawne wykorzystanie oprogramowania przez zespoły. Zakup dedykowanych rozwiązań czy też sprawdzonych programów znacznie ułatwia osiągnięcie tego efektu.

Pozbyć się obaw

Badacze Vanson Bourne zaznaczają, że w opinii menedżerów zaradzeniu obecnej sytuacji konieczne są przede wszystkim dalsze inwestycje w firmowe IT (61% badanych) oraz większa integracja procesów informatycznych z biznesowymi celami całej firmy (58%) (8). Aby cele te zostały osiągnięte, konieczne jest przemyślane i systematyczne stawianie na nowoczesne rozwiązania, umożliwiające szybkie reagowanie na kolejne innowacje w świecie informatyki. Zwinność w transformacji firmowego IT – a także zdolność do wyboru najlepszych ofert - odegra w najbliższych latach kluczową rolę w procesie rywalizacji między przedsiębiorstwami.

(1) http://groupspaces.com/DigitalAge/pages/it-s-a-race-for-change-vmware-research-reveals-fiv-e-month-gap-between-business-demands-and-it-delivery
(2) http://www.gartner.com/newsroom/id/2698017
(3) http://www.versionone.com/state_of_agile_development_survey/11/
(4) http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-08-06/news/33065621_1_thoughtworks-software-development-iterative/2
(5) http://absl.pl/documents/10186/26940/Sektor+nowoczesnych+usług+biznesowych+w+Polsce+2014.pdf/a237dbf9-66fd-4e71-b332-5f7422955845
(6) http://www.gartner.com/newsroom/id/2698017
(7) ftp://public.dhe.ibm.com/software/ch/pdf/varicent/waste_management_Case_Study.pdf
(8) http://groupspaces.com/DigitalAge/pages/it-s-a-race-for-change-vmware-research-reveals-fiv-e-month-gap-between-business-demands-and-it-delivery

Źródło: Linkleaders