Celem planowanych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców dzięki technologiom zapewniającym mobilność, efektywność i zrównoważony rozwój Smart City i Smart Port to projekty pilotażowe w ramach programu Cisco Smart+Connected Communities, realizujące wizję Internetu Wszechrzeczy.
Projekty będą wspierane przez otwarty ekosystem firm partnerskich

Rozwój miast i pomyślność ich mieszkańców w coraz większym stopniu zależą od wykorzystania możliwości, jakie dają inteligentne sieci łączące elementy miejskiej infrastruktury. Dostrzegając tę prawidłowość, władze Hamburga, drugiego co do wielkości miasta w Niemczech, zamierzają poprawić jakość życia mieszkańców poprzez zwiększenie innowacyjności, efektywności, mobilności, trwałości i bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii.

„Miasta konkurują dziś ze sobą i podobnie jak firmy szukają sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie wzrostu, zwiększanie wydajności i pomnażanie zysków. Najważniejsze jest jednak podnoszenie jakości życia mieszkańców. Jako Cisco jesteśmy dumni, że możemy współpracować z władzami miasta i portu w Hamburgu, wspierając innowacje i pomagając w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje Internet Wszechrzeczy”.

- Michael Ganser, Wiceprezes Cisco w Regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

W tym celu władze Hamburga oraz firma Cisco podpisały porozumienie, które przewiduje tworzenie projektów pilotażowych, dotyczących inteligentnego zarządzania ruchem i oświetleniem ulicznym czy zdalnego świadczenia usług administracyjnych. Pierwsze projekty są już wspierane przez firmy partnerskie, takie jak Philips czy T-Systems. Kolejni partnerzy są zapraszani do przyłączenia się do tego otwartego ekosystemu.

Porozumienie daje władzom Hamburga dostęp do referencyjnych architektur Cisco Smart+Connected Communities oraz definiuje podstawowe zasady dla innych inicjatyw powiązanych z projektem. Cisco potwierdziło także swoją gotowość do współpracy z władzami Hamburga przy tworzeniu cyfrowej agendy dla miasta.

Smart City : Inteligentne zarządzanie ruchem i zdalne usługi dla obywateli

W Hamburgu planowane są obecnie następujące projekty Smart City:

  • Wdrożenie inteligentnego oświetlenia ulicznego.

  • Inteligentny system zarządzania ruchem w celu optymalizacji jego przepływu i wcześniejszego wykrywanie potencjalnych incydentów.

  • „Wirtualny obywatel”, czyli rozwiązanie umożliwiające korzystanie z usług administracyjnych za pośrednictwem terminali wideo wysokiej rozdzielczości, dostępnych w specjalnych, zdalnych kioskach.

Smart Port

W okolicach portu w Hamburgu rozwijany będzie inteligentny system kontroli przestrzeni parkingowej dla samochodów ciężarowych i ładowarek, co usprawni ruch pojazdów i ich parkowanie. Zostanie on uzupełniony w pełni zintegrowanym systemem zarządzania ruchem, umożliwiając optymalny przepływ samochodów osobowych i ciężarowych. Ma to zapobiegać tworzeniu się korków i wykrywać ewentualne incydenty. Oprócz optymalizacji zużycia energii dzięki wykorzystaniu inteligentego oświetlenia ulicznego, władze portu planują również gromadzenie i analizę danych dotyczących emisji, aby zapewnić bardziej wiarygodne prognozy na temat hałasu, temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń. Infrastruktura portowa będzie zaś monitorowanaw celu zapewnienia jej bezpiecznego i sprawnego działania.

HafenCity

HafenCity jest obecnie największym w Europie projektem rozwoju przestrzeni wewnątrzmiejskiej. Władze Hamburga planują tu realizację projektów pilotażowych, takich jak rozwiązania mobilne pomagające w optymalizacji ruchu ulicznego poprzez oferowanie mieszkańcom alternatywnych możliwości transportu, jak rowery czy współdzielone samochody (także elektryczne). Planowane jest również wdrożenie rozwiązań dla inteligentnych budynków.

„Port jest sercem gospodarki Hamburga. Jednak naszym celem nie jest nieograniczone budowanie kolejnych prowadzących do niego ulic, połączeń kolejowych i dróg wodnych. W ciągu najbliższych lat będziemy rozwijać port w Hamburgu w taki sposób, aby stał się inteligentny, co pozwoli na dalsze zwiększanie wydajności istniejącej infrastruktury i jakości usług ".

- Jens Meier, Prezes Zarządu Portu w Hamburgu.

„Hamburg szybko staje się jednym z najlepszych na świecie przykładów inteligentnego miasta, które dzięki wizjonerskiemu rozwojowi usług miejskich, ścisłemu zintegrowaniu z nimi usług portowych i wykorzystaniu najnowszych technologii sieciowych w pozytywny sposób zmienia to, jak ludzie żyją, pracują i spędzają wolny czas.”

- Wim Elfrink, Wiceprezes Cisco ds. Rozwiązań Przemysłowych.

Źródło: Cisco