W lutym i marcu 2014 r. zostało przeprowadzone badanie wśród 103 informatyków na temat wyzwań stawianych działom IT oraz przewidywanych zmian technologicznych. Przedstawiamy wybór tematów poruszanych w badaniu.

Czy w perspektywie 12 miesięcy spodziewasz się zwiększonej presji na IT ze strony biznesu?

Czy menedżerowie IT są gotowi na Nowy Styl IT?
Czy w perspektywie 12 miesięcy spodziewasz się zwiększonej presji na IT ze strony biznesu?

Biznes wymaga więcej

IT musi być przygotowane na to, że biznes będzie stawiać wyższe wymagania. Dzięki chmurze zmienił się sposób myślenia o projektach IT. Wiele z nich jest inicjowanych przez działy biznesowe, często wręcz z pominięciem IT. Przedstawiciele biznesu przyznają otwarcie – nie chcemy słyszeć od IT, że czegoś nie da się zrobić. Działy informatyczne muszą więc wykazać, że są partnerem dla biznesu, potrafią sprawnie i szybko zaspokoić zmieniające się wymagania co do jakości, wydajności, dostępności systemów oraz uruchomić nowe usługi w czasie, który pozwoli firmie osiągnąć przewagę nad konkurencją. 92% uczestników badania przyznaje, że spodziewa się większej presji ze strony biznesu, aby udowodnić, iż dział IT wnosi wartość, a nie tylko skupia się na utrzymaniu istniejącej infrastruktury i usług.

Który z opisów najlepiej odzwierciedla oczekiwania decydentów biznesowych co do projektów IT prowadzonych w Twojej firmie?

Czy menedżerowie IT są gotowi na Nowy Styl IT?
Który z opisów najlepiej odzwierciedla oczekiwania decydentów biznesowych co do projektów IT prowadzonych w Twojej firmie?

Czas to pieniądz!

Aż 43% przedstawicieli działów IT deklaruje, że biznes oczekuje od nich postawy „więcej i szybciej”. Projektów technologicznych ma być więcej i powinny być realizowane w szybszym czasie niż dotychczas. 36% uczestników badania powiedziało, że spodziewają się wprawdzie podobnej liczby projektów, ale czas ich dostarczenia musi być krótszy niż dotąd. Tego wymaga otoczenie konkurencyjne. Zwłaszcza w bankowości czy telekomunikacji nowy produkt musi być wykreowany, zanim konkurencja wpadnie na podobny pomysł. Dział sprzedaży i marketingu żąda implementacji w systemach informatycznych w ciągu kilku godzin, najwyżej kilku dni. Nikt dzisiaj nie akceptuje wielotygodniowego oczekiwania na IT, co jeszcze kilka lat temu było dopuszczalne.

Czy w ciągu najbliższych miesięcy w Twojej firmie ulegnie zmianie liczebność zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą i utrzymanie systemów IT?

Czy menedżerowie IT są gotowi na Nowy Styl IT?
Czy w ciągu najbliższych miesięcy w Twojej firmie ulegnie zmianie liczebność zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą i utrzymanie systemów IT?

Automatyzuj!

IT ma więcej obowiązków, ale raczej nie może liczyć na wsparcie kadrowe. Przynajmniej w obszarze odpowiedzialnym za zarządzanie infrastrukturą i utrzymanie systemów. 61% uczestników badania oceniło, że liczebność działów operacyjnych pozostanie na tym samym poziomie. Redukcji spodziewa się co piąty ankietowany informatyk. W 18% przypadków rozwój infrastruktury spowoduje zwiększenie liczebności działu.

Bazując na posiadanej wiedzy i doświadczeniach, wskaż twierdzenia na temat chmury, które uważasz za prawdziwe

Czy menedżerowie IT są gotowi na Nowy Styl IT?
Bazując na posiadanej wiedzy i doświadczeniach, wskaż twierdzenia na temat chmury, które uważasz za prawdziwe

Zalety chmury

Bardzo ciekawych danych dostarcza pytanie o korzyści, które można osiągnąć dzięki technologii cloud. Połowa menedżerów IT uważa, że technologie chmurowe przyspieszają implementację projektów informatycznych. Najważniejszymi zaletami chmury było w ocenie uczestników badania podniesie dostępności aplikacji i systemów (68%) oraz zmniejszenie kosztów zarządzania infrastrukturą. Ankietowani potwierdzają dość częstą opinię, że bezpieczeństwo informacji przechowywanych w chmurze powinno być obszarem szczególnej troski dla decydentów IT i biznesowych.

O ile wzrośnie ilość przechowywanych danych w Twojej firmie w ciągu roku?

Czy menedżerowie IT są gotowi na Nowy Styl IT?
O ile wzrośnie ilość przechowywanych danych w Twojej firmie w ciągu roku?

Przyrost danych

Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne gromadzą coraz więcej danych cyfrowych. Większość organizacji biorących udział w badaniu estymowała, że w ciągu roku przyrost danych wyniesie ok. 40%.

Źródło: HP