Qumak zrealizuje prace przy budowie centrum danych dla Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Spółka podpisała właśnie umowę z generalnym wykonawcą projektu – Eiffage Polska Budownictwo S.A. Wartość kontraktu to ponad 9,5 mln zł brutto.

Qumak w ramach projektu Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) wykona prace na rzecz nowopowstającego Data Center. Ich zakres obejmuje m.in. wykonanie zasilania elektrycznego dla zaawansowanych technologicznie urządzeń, stworzenie nowoczesnego węzła energetycznego, który będzie wyposażony w rozbudowaną rozdzielnicę główną niskiego napięcia wraz z szynoprzewodami, transformator 2,5MVA oraz agregat prądotwórczy o mocy 2,5MVA. Dodatkowo integrator wykona zaawansowany system wczesnej detekcji dymu VESDA oraz system gaszenia wysokociśnieniową mgłą wodną HiFOG. Rozwiązania te zagwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego serwrowni. Qumak zapewni również pięcioletnią obsługę serwisową z kryterium dotrzymania czasu reakcji, wynoszącym 6 godzin od zgłoszenia awarii. Wartość projektu to 9 509 130 pln brutto, a jego zakończenie zaplanowano na styczeń 2015 roku.

Udział w projekcie CBPIO stanowi potwierdzenie dla naszej ugruntowanej pozycji w zakresie realizacji Data Center

– powiedział Jacek Suchenek, Członek Zarządu Qumak S.A.

Ponadto mamy poczucie, że będąc partnerem tego projektu wnosimy swój wkład w rozwój polskiej nauki i rodzimych technologii ICT. Nie wykluczamy także możliwości rozpoczęcia ewentualnej współpracy z PCSS na linii biznes-nauka w ramach prowadzonych przez nas działań R&D

– dodał.

W CBPIO prowadzone będą badania i wdrożenia w zakresie e-infrastruktury oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Ich celem jest wypracowanie praktycznych rozwiązań ICT, które będą wspierały rozwój polskich przedsiębiorstw, administracji publicznej i ośrodków badawczych. Projekt CBPIO obejmuje budowę centrum danych, tzw. budynek sal technologicznych oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego. Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą inwestora projektu – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Centrum będzie także stanowić ważny element europejskiej przestrzeni badawczej. Całkowita wartość realizacji to prawie 100 mln zł.

Prace w ramach projektu CBPIO to kolejne zlecenie, realizowane przez Qumak S.A. dla sektora naukowego. Firma wykonuje obecnie infrastrukturę budynkową dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii), które będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodków laboratoryjno-badawczych. Ponadto spółka wykonywała podobne zlecenia w Parku i Inkubatorze LifeScience w ramach Jagiellońskiego Centrum Innowacji, w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni oraz Centrum Nauki Kopernik.

Źródło: Qumak S.A.