Kiedy impuls połączenia telefonicznego kosztował 29 gr, sprawnie działający deweloperzy i zarządcy nieruchomości komercyjnych, posiadający w swoich obiektach budynkowe centrale telefoniczne, potrafili zarobić kilka, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Dzięki wygenerowanym przychodom mogli zapewnić serwis centrali, a najemcom wartość dodaną do wynajmowanej powierzchni. Dziś jest inaczej. Większość najemców we własnym zakresie organizuje sobie obsługę telekomunikacyjną, cena za minutę połączenia spadła do kilku groszy, a koszty obsługi central pozostały na niezmienionym poziomie, często przekraczającym przychody z usług telekomunikacyjnych.

ATM S.A., właściciel i operator ogólnopolskiej sieci światłowodowej ATMAN oraz dostawca usług centrów danych w Polsce (świadczonych pod markami ATMAN i Thinx Poland), wyjaśnia, że rozsądniejszą alternatywą dla zarządców obiektów komercyjnych, takich jak biurowce i galerie handlowe, jest przekazanie central telefonicznych w outsourcing i przeniesienie kosztów jej serwisowania na ATM.

– Przejmując obsługę i serwis central telefonicznych oraz refakturowanie najemców, umożliwiamy zarządcom nie tylko skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności biznesowej, ale też zoptymalizowanie kosztów administracyjnych. Nie ma lepszej alternatywy dla tak skonstruowanego modelu biznesowego

– powiedział Sebastian Czarnecki, kierownik Działu Sprzedaży Budynkowej w ATM S.A.

Najemcy obiektów komercyjnych z własnymi centralami telefonicznymi w opłatach service charge ponoszą koszty obsługi technicznej, z której być może nigdy nie skorzystają. Zarządcy nieruchomości zajmują się rozliczaniem i wyjaśnianiem kosztów połączeń, pośrednicząc w kontaktach między serwisem, operatorem a najemcą. Z kolei właściciel nieruchomości kredytuje opóźniających się z zapłatą za usługi telekomunikacyjne najemców oraz ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w ruchu kilkunastoletniego już sprzętu.

– Dla zarządców obiektów komercyjnych z własnymi centralami telefonicznymi wysokie koszty obsługi teletechnicznej, starzejący się sprzęt oraz stały spadek przychodów z usług telekomunikacyjnych mogą stanowić realne wyzwanie. Wydzielenie z zakresu odpowiedzialności zarządcy nieruchomości obsługi centrali telefonicznej i rozliczania najemców bezpośrednio przez ATM jest skutecznym rozwiązaniem, które gwarantuje obniżenie kosztów, utrzymanie centrali w stałej sprawności, a z czasem w wielu przypadkach pozwoli na osiągnięcie dodatkowych przychodów

– dodał Sebastian Czarnecki.

Źródło: ATM S.A.