Firma EMC Corporation poinformowała o nowych produktach i technologiach, które umożliwiają spełnianie wymagań obecnych i przyszłych użytkowników, związanych z przejściem na centra przetwarzania danych definiowane programowo. W centrach przetwarzania danych infrastruktura jest zwirtualizowana i udostępniana jako usługa. Aby możliwa była efektywna ochrona w trakcie przechodzenia na środowiska nowej generacji, modelem udostępniania w formie usługi muszą także zostać objęte strategie i technologie ochrony danych .

EMC oferuje rozwiązania do ochrony danych zaspokajające pełną gamę potrzeb klientów, od archiwizacji po ciągłą dostępność, w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz w środowiskach przetwarzania w chmurze. Obecnie EMC wprowadza nowe elementy integracji z platformami pamięci głównej i ochrony danych oraz hiperwizorami i aplikacjami biznesowymi, a jednocześnie rozszerza obsługę środowisk przetwarzania w chmurze i wprowadza nowe technologie, które umożliwiają realizację modelu „ochrona danych jako usługa”. Innowacje te zwiększają efektywność dotychczasowych środowisk klientów EMC oraz ułatwiają im bezpieczne przejście na centra przetwarzania danych definiowane programowo.

Najważniejsze informacje o nowych produktach i technologiach

Innowacje w pakiecie EMC Data Protection Suite

Pakiet oprogramowania EMC Data Protection Suite na nowo określa model posługiwania się oprogramowaniem do ochrony danych, umożliwiając elastyczne stosowanie zintegrowanych produktów w celu optymalizacji zmieniających się środowisk tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji, zarówno lokalnych, jak i działających w chmurze. Pakiet składa się z modułów EMC Avamar®, NetWorker®, Data Protection AdvisorTM, Mozy® i SourceOneTM. Ta nowa, ważna wersja oferuje następujące nowe możliwości:

  • zarządzanie tworzeniem kopii migawkowych macierzy Isilon®, EMC VNX® i NetApp, co pozwala lepiej chronić dane w sieciowej pamięci masowej;

  • pełniejsza obsługa infrastruktur chmury firm VMware i Microsoft dzięki unikatowej integracji z rozwiązaniami VMware vCloud Director i Microsoft System Center Virtual Machine Manager;

  • pełna integracja między produktami EMC Avamar i EMC Data Domain®, co udostępnia zalety obu tych platform;

  • ulepszone zabezpieczenia i obsługa Linuksa w chmurach publicznych Mozy, co ułatwia wykorzystanie pakietu przez klientów korporacyjnych.

Nowe możliwości bezpiecznej pamięci masowej

Wprowadzając nowy system operacyjny EMC Data Domain Operating System™, firma EMC kontynuuje umacnianie w branży pozycji Data Domain jako otwartej platformy bezpiecznej pamięci masowej o możliwościach zdecydowanie większych niż tylko tworzenie kopii zapasowych. Platforma ta stanowi podstawę modelu „ochrona danych jako usługa”. Zapewnia następujące nowe możliwości:

  • wprowadzenie modułu Data Domain DD Boost™ for Enterprise Applications umożliwia administratorom aplikacji ochronę środowisk Oracle, SAP®, platformy SAP HANA®, IBM DB2 i Microsoft SQL Server;

  • nowa funkcja obsługi wielu podmiotów przy wdrażaniu przetwarzania w chmurze umożliwia systemom Data Domain bezpieczne odizolowanie danych różnych klientów w środowiskach dużych przedsiębiorstw i usługodawców oraz odgrywanie roli platformy bezpiecznej pamięci masowej w modelu „ochrona danych jako usługa”;

  • ulepszenia dotyczące archiwizacji obejmują obsługę miliarda plików, co jeszcze bardziej rozszerza zakres zastosowań platformy Data Domain.

Nowe wersje modułów VPLEX i RecoverPoint

Wprowadzając nowe wersje oprogramowania EMC VPLEX® i EMC RecoverPoint®, firma EMC pokazuje wyjątkową zdolność do zaspokajania pełnej gamy potrzeb w zakresie ochrony danych przez zapewnienie ciągłej dostępności, mobilności i odtwarzania po awarii w bardziej zróżnicowanych środowiskach i konfiguracjach z wieloma lokalizacjami:

  • VPLEX i RecoverPoint są obecnie zintegrowane, co tworzy topologię MetroPoint ™, jedyną w branży funkcjonalność zapewniającą ciągłość biznesową w 3 lokalizacjach, służącą do obsługi aplikacji o znaczeniu krytycznym. Topologia MetroPoint łączy funkcje VPLEX Metro™ w zakresie ciągłej dostępności z funkcjami replikacji lokalnej RecoverPoint i funkcjami ciągłej ochrony danych (continuous data protection — CDP) w celu wydajnego przywracania sprawności operacyjnej i odtwarzania po awarii nawet w odległych lokalizacjach.

  • Firma EMC wprowadza również nowy produkt VPLEX Virtual Edition — pierwsze w branży zwirtualizowane rozwiązanie oferujące zarówno ciągłą dostępność danych, jak i ich mobilność, a także niedrogie, w 100% programowe wdrożenie. Dzięki VPLEX Virtual Edition EMC rozszerza rynek rozwiązań do ciągłej dostępności i mobilności — ze sprawdzonej technologii VPLEX mogą obecnie skorzystać przedsiębiorstwa każdej wielkości. Rozwiązanie VPLEX Virtual Edition będzie również dostępne jako część rozwiązań VSPEX Proven Infrastructure.

Dział usług globalnych EMC (EMC Global Services)

Uzupełnieniem tych nowych produktów i rozwiązań do ochrony danych jest usługa EMC Blueprint for Backup Architecture™. Za jej pomocą dział usług globalnych EMC tworzy kompleksowy obraz aktualnych możliwości danej firmy w zakresie ochrony danych, umożliwiający wgląd w aspekty strategiczne i konstrukcyjne jej środowiska i procedur oraz formułowanie zaleceń dotyczących poprawy. Dzięki temu klienci otrzymują program działań mających na celu przejście na model „ochrona danych jako usługa” zapewniający niższe koszty, mniejsze ryzyko i lepszą wydajność, co pozwala im skupić się na innowacyjności i zwiększaniu przychodów.

Wypowiedź klienta

Swamy Kocherlakota, dyrektor działu infrastruktury informatycznej i systemów technicznych w firmie BNY Mellon

„Przedsiębiorstwa mają do czynienia z coraz większą złożonością rozwiązań do ochrony danych, zwłaszcza ze względu na nowe technologie wdrożeń w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych. Skuteczne zaplanowanie i wdrożenie sprawnej infrastruktury do ochrony danych przedsiębiorstwa wymaga całościowego podejścia do komponentów infrastruktury bazowej, a także — gdy tylko jest to możliwe — zapewnienia możliwości integracji i automatyzacji w wersji fabrycznej. EMC oferuje wyjątkowe funkcje i dzięki temu jest w stanie spełnić ambitne wymagania dużych przedsiębiorstw takich jak BNY Mellon”.

Wypowiedź przedstawiciela firmy VMware

Sanjay Katyal, Vice President, wiceprezes działu globalnych aliansów strategicznych w firmie VMware

„Dzięki innowacjom takim jak zaawansowana obsługa pakietu VMware vCloud Suite i nowej wirtualnej wersji produktu VPLEX rozwiązania EMC do ochrony danych zwiększają ochronę infrastruktury chmury zgodnie z wizją VMware w zakresie zarządzania chmurą i zgodnie z planami przejścia na przedsiębiorstwo definiowane programowo”.

Cytat z wypowiedzi analityka

Jason Buffington, starszy analityk w firmie Enterprise Strategy Group

„Ten kompleksowy zestaw produktów pokazuje zdolność EMC do zaspokajania pełnej gamy potrzeb klientów w zakresie ochrony danych w ich środowiskach. Model <>, w połączeniu z możliwością spełniania wszystkich wymagań dotyczących ochrony danych i konsolidacji obciążeń na jednej platformie bezpiecznej pamięci masowej, stanowi mocną podbudowę długoterminowej wizji EMC obejmującej ochronę danych w środowiskach informatycznych nowej generacji”.

Wypowiedź przedstawiciela kierownictwa firmy EMC

Guy Churchward, prezes działu ochrony i dostępności danych w firmie EMC (EMC Data Protection and Availability Division)

„W okresie ostatnich kilku lat dokonaliśmy wielu integracji, co w połączeniu z niezależną od obciążenia platformą bezpiecznej pamięci masowej jako kotwicą doprowadziło do powstania systemu Protection Storage Architecture. Obecnie prezentujemy nowe produkty i procesy integracji, które umożliwiają klientom zaspokojenie pełnej gamy potrzeb dotyczących ochrony i dostępności danych w ramach całościowej, łatwej do wykorzystania usługi. Ochrona danych jako usługa to kluczowy element umożliwiający efektywną ochronę w centrach przetwarzania danych definiowanych przez oprogramowanie, podstawa niezbędna do bezpiecznego przejścia na infrastruktury oprogramowania trzeciej platformy”.

Źródło: EMC RSA