Konferencja pt. Workflow & Document Management Trends

Digitalizacja obiegu dokumentów oraz procesów biznesowych ma coraz większy wpływ na sprawne funkcjonowanie firm oraz instytucji. Tradycyjny obieg dokumentów, najczęściej niedostosowany do potrzeb organizacji, prowadzi do wielu problemów w komunikacji, opóźnień w płatnościach i realizacji zleceń oraz pogorszenia relacji z kontrahentami. Warto poznać rozwiązania, które pozwolą usprawnić procesy administracyjne.

Już 29 września 2020 odbędzie się konferencja online dotycząca metod i rozwiązań przyspieszających procesowanie dokumentów oraz przepływu informacji w firmie.

Podczas jesiennej edycji wydarzenia uczestnicy poznają odpowiedź na pytanie, jaki wpływ mają systemy elektronicznego obiegu dokumentów na optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw. Poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak przygotować organizację do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów?
  • Po co Twojej firmie Workflow?
  • Co zrobić, aby architektura systemu workflow i polityka zarządzania informacją stały się czynnikiem sukcesu wdrożenia?

Efektywnie funkcjonujące przedsiębiorstwo to konsekwencja wyboru odpowiednich rozwiązań. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów oraz procesami biznesowymi, z pewnością można uznać za niezbędne narzędzia, prowadzące do synonimu sprawnie funkcjonującej organizacji. Spotkanie będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami branżowymi.

Aby wziąć bezpłatny udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://workflowtrends.pl/#rejestracja.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godzinie 9:30, Online

Strona internetowa wydarzenia: www.workflowtrends.pl