Bezpłatna konferencja pt. Banking Tech & Security - Wyzwania w Bankowości

Bankowość jest jednym z sektorów najbardziej zaawansowanych w użytkowaniu i wdrażaniu nowych technologii. Dzięki rozwojowi internetu, technologii mobilnych i globalnych systemów informatycznych nastąpił wzrost znaczenia bankowości niezależnej od stref czasowych, położenia geograficznego i kanałów dostępu. Wprowadzanie innowacji w tym zakresie niesie ze sobą jednak szereg zagrożeń. Utrzymanie cyberbezpieczeństwa stało się dla instytucji bankowych koniecznością.

Już 25 marca 2020 odbędzie się konferencja Banking Tech&Security. Spotkanie będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami branżowymi. Podczas wydarzenia zostaną omówione najnowsze trendy technologii oraz zabezpieczeń dla sektora bankowego, jak również aspekty prawne oraz ich nowelizacje w standardach europejskich.

Poruszone zostaną m.in. takie obszary tematyczne jak:

  • Trwały nośnik przy zastosowaniu blockchaina publicznego
  • Fraudy związane z atakami na klientów bankowości. Jak się zabezpieczać?
  • Jak przyciągnąć segment Z bliżej bankowości?
  • Ryzyko koncentracji dostawców rozwiązań chmurowych a stanowisko EBA i KNF
  • Jak AI zmieni bankowość w nadchodzących latach?
  • Odpowiedzialność banku za cyberbezpieczeństwo na tle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wydarzenie jest skierowane do reprezentantów banków i parabanków.

Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnikom konferencji organizator zapewnia przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Aby wziąć bezpłatny udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://bankingtech.pl/#rejestracja.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:30, 25 marca 2020 r. w Warszawie, w centrum konferencyjno-szkoleniowym Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A.

Strona internetowa wydarzenia: http://bankingtech.pl/.

Źródło: Banking Tech