Konferencja pt. „Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z internetu. Zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym, czy mobilnym.

Podczas konferencji pt. "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT", która odbędzie się 21 kwietnia 2020 roku w Warszawie, jej uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć każdego dnia, oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego.

Tematyka konferencji:

1. Oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

- Sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe

- Kształtowanie ruchu – QoS

- VPN - jak to działa?

- Zarządzanie systemami i aplikacjami

- Automatyzacja procesów

- Zarządzanie elementami sieciowymi

- Zarządzanie usługami

- Okablowanie strukturalne

2. Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji

- Centralne zarządzanie i kontrola

- Analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich

- Monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną

- Identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją urządzeń, zakłóceniami radiowymi

- Definiowanie parametrów pracy sieci

- Generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów

3. Bezpieczeństwo

- Bezpieczeństwo sieciowe i zasobów

- Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa

- Firewall – kompleksowa ochrona przed atakami

- Ciągłość działalności/przywracanie działania

- Audyt i polityka bezpieczeństwa sieci

- Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu

- Ochrona antywirusowa

- Bezpieczeństwo serwerów pocztowych

Grupa docelowa:

- Prezesi i Członkowie Zarządu

- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji

- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji

- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego

- Oficerowie bezpieczeństwa

- Szefowie ochrony

- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju

- Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu sieci

Dla wyżej wymienionych osób udział jest bezpłatny. Dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*. Firmy chcące zaprezentować swoje usługi i produkty powinny skontaktować się z Organizatorem.

Organizator zapewnia uczestnikom materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z ekspertami.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-49.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt z organizatorem:

Daria Biernacka

mobile: +48/531 375 811

e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Źródło: Polski Instytut Rozwoju Biznesu