Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.

Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu organizuje konferencję, której tematem będzie bezpieczeństwo danych i zasobów firmy.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

  • Joanna Karczewska - Ekspert i audytor, Stowarzyszenie ISACA Warszawa
  • Katarzyna Korulczyk - Data Protection Manager, Nationale-Nederlanden
  • Damian Klimas - Adiunkt, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski
  • Piotr Welenc - Pełnomocnik IIA Polska ds. GRC
  • Krzysztof Radecki - Inspektor Ochrony Danych i Audytor, Członek ISACA Warszawa

Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
- ochrona zasobów informacji
- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
- zarządzanie tożsamością
- zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
- czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
- polityka bezpieczeństwa
- systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
- ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
- przewidywanie i reagowanie na incydenty
- scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
- mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
- identyfikacja personelu
- kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne
- struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
- koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
- funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

5. Wdrożenie RODO w firmie
- procesy przetwarzania danych
- inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
- dostosowanie środowisk IT
- wdrożenie i integracja
- zapewnienie ciągłej zgodności

Tematy są aktualizowane na bieżąco na stronie wydarzenia: http://pirbinstytut.pl/index.php/bezpieczenstwo-zasobow-firmy.

Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
- Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju

Dla wyżej wymienionych osób udział jest bezpłatny. W przypadku pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych — opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia i zapewnia uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2020 roku w Warszawie. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja odbywa się poprzez stronę: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-42.

Źródło: Polski Instytut Rozwoju Biznesu