Test penetracyjny - jak wykonać go samemu w kilku prostych krokach?

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 października 2019 r. w Warszawie. Koszt uczestnictwa: 2499 zł + VAT. Spotkanie poprowadzi trener Artur Kalinowski.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z rodzajami testów penetracyjnych, wymaganiami stawianymi przed zespołem testującym oraz etapami testu penetracyjnego
 • Zapoznanie z podstawowymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi przez atakujących i pentesterów
 • Nauczenie się generowania raportów związanych z bezpieczeństwem, z wykorzystaniem darmowych narzędzi
 • Zapoznanie się ze wskazówkami odnośnie tworzenia raportów z testów penetracyjnych i elementami, które należy ująć w raporcie
 • Zdobycie umiejętności  związanych z przeprowadzeniem podstawowej analizy podatności oraz wykorzystaniem gotowych exploitów

Korzyści dla uczestnika:

 • Poznanie technik wykorzystywanych przez atakujących i pentesterów
 • Zaznajomienie z praktycznym wykorzystaniem wielu darmowych narzędzi w celu przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa
 • Zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu przeprowadzania testów penetracyjnych
 • Zdobycie podstawowej umiejętności identyfikacji obszarów szczególnie narażonych na cyberatak
 • Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce do identyfikacji podatności w administrowanych systemach lub własnej infrastrukturze

Korzyści dla firmy:

 • Możliwość przeprowadzenia podstawowego testu we własnym zakresie, co umożliwi identyfikację podatności, a także pozwoli zredukować koszty związane z późniejszymi testami/retestami
 • Znajomość narzędzi stosowanych przez pentesterów, umożliwiająca weryfikację, czy podatności zostały właściwie wyeliminowane
 • Zwiększona świadomość w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci oraz możliwych ataków
 • Zwiększenie zakresu kompetencji pracowników
 • Umiejętność sporządzenia wymagań względem zlecanych testów penetracyjnych
 • Redukcja potencjalnych kosztów związanych z włamaniami oraz wyciekiem danych poprzez możliwość samodzielnej weryfikacji stanu bezpieczeństwa

Szkolenie jest przeznaczone dla następujących grup:

 • Administratorzy systemów i sieci
 • Administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • Przedstawiciele kadry zarządzającej (w celu podniesienia świadomości bezpieczeństwa, choćby poprzez bierne uczestnictwo)
 • Pracownicy działów IT (w celu podniesienia świadomości bezpieczeństwa oraz umiejętności weryfikacji podatności na ataki systemów, usług i aplikacji)
 • Developerzy (w celu praktycznego poznania metod ataków i podniesienia świadomości bezpieczeństwa)
 • Audytorzy (w celu poznania technicznych aspektów weryfikacji stanu bezpieczeństwa)

Agenda i rejestracja są dostępne na stronie: https://gigacon.org/event/test-penetracyjny-sierpien/

Kontakt z organizatorem:

e-mail:szkolenia@gigacon.org

tel.: 506 981 902

Źródło: GigaCon