Podstawy modelowania procesów biznesowych BPMN 2.0

Szkolenie odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 r. w Warszawie. Koszt uczestnictwa to 2499 zł + VAT.

  • Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych tematyką procesów biznesowych, pracujących w branży IT, kadry zarządzającej firmą, pracowników kontrolingu, członków zespołów wdrożeniowych Lean Manufaturing, Six Sigma, Lean Six Sigma i innych narzędzi informatycznych, a także dla analityków biznesowych, systemowych, kierowników projektów i menedżerów koncepcji zarządzania procesami biznesowymi.

  • Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do identyfikacji i modelowania procesów biznesowych, a także zapoznanie ze sposobem dokumentowania ich z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. (Business Process Model and Notation – Notacja i Model Procesów Biznesowych). Kursanci poznają specyfikę dokumentacji zgodną z BPMN i zdobędą umiejętności samodzielnego rozpoznawania i budowania modeli procesów zgodnie z BPMN 2.0.

  • Forma szkolenia

Szkolenia nastawione są na maksimum praktyki i minimum teorii. W tracie kursu bazą informacji jest prezentacja multimedialna, opis doświadczeń trenera i ćwiczenia indywidualne. Uczestnicy samodzielnie tworzą i opisują diagramy, które po zakończonym spotkaniu zostają dla nich, a także wspólnie analizują wybrane modele biznesowe. Zajęcia prowadzone są zgodnie ze standardem metodyki procesów BPMN 2.0.

  • Korzyści uczestnictwa w szkoleniu

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy posiadają umiejętność samodzielnej identyfikacji, mapowania, modelowania i publikacji modelów biznesowych. Kompetencje te pozwalają na projektowanie nowych procesów biznesowych w celu wdrożenia systemów informatycznych, a także przy doskonaleniu przedsiębiorstwa, szkoleń i komunikacji procesów.

Organizator zapewnia w trakcie szkolenia: materiały szkoleniowe opracowane przez trenera, długopis i notatnik, całodniową przerwę kawowo-ciasteczkową, lunch, pomoc w konfiguracji komputera oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

  • Trener szkolenia

Piotr Biernacki – trener BPMN, który ma na koncie setki przeprowadzonych szkoleń z tego zakresu. Silnie zaangażowany w popularyzację notacji BPMN zgodnie z polityką iGrafx. Dodatkowo dostarcza narzędzi wspierających metodologię Six Sigma – Minitab i iGrafx, a także tworzy pogłebione analizy procesów biznesowych dla klientów i partnerów MGX

Pierwszy moduł szkolenia przygotowuje Cię w pełni do zdania państwowego egzaminu z BPMN (Certificate of Basic BPMN Competence). Certyfikat potwierdza kompetencje w zakresie modelowania procesów w notacji BPMN.

Najbliższy egzamin Polskiej Akademii Nauk z BPMN już we wrześniu!

Zapisy i agenda są dostępne na stronie https://gigacon.org/event/podstawy-modelowania-procesow-biznesowych/.

Źródło: GigaCon