Praktyczne podejście do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy praktycznej przygotowującej do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentu lub informacji z elementami zarządzania procesowego i budowy efektywnych zespołów.

Korzyści dla firmy:

 • Projektowo-procesowe podejście do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w każdej firmie
 • Zrozumienie potrzeb klienta - jak stworzyć listę funkcjonalności do wdrożenia
 • Ustalanie priorytetów i kolejności wdrożenia funkcjonalności
 • Umiejętność praktycznego zastosowania kluczowych narzędzi opisania procesów - współpraca z zespołem deweloperów, konsultantami ds. wdrożeń
 • Efektywne spotkania i skuteczna komunikacja w projekcie
 • Rola kierownika projektu, analityka biznesowego w procesie prototypowania, produkcji, testowania, wdrażania oraz usprawniania
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Narzędzia:

 • SIPOC, mapa procesu, Pareto, MoSCoW, Cykl Deminga, Macierz ryzyka

Korzyści dla uczestników:

 • Umiejętność zmapowania procesu
 • Priorytetyzacja i ustalanie kolejności wdrożenia funkcjonalności
 • Prowadzenie spotkań projektowych
 • Kontrola procesu wdrożenia
 • Zdolność oceny i minimalizowania ryzyka w projekcie

Trenerzy szkolenia:

 • Bartłomiej Papisz — który przeprowadził ponad 80 projektów wdrożeniowych i blisko 120 szkoleń w firmach usługowych, produkcyjnych. Jest ekspertem w dziedzinie Lean Managementu. Od 2017 roku jest Dyrektorem Produkcji. Zarządzając ponad 250 osobowym zespołem, realizuje proces transformacji w sposobie i organizacji pracy, ale przede wszystkim wspiera w procesie rozwoju osobistego pracowników.
 • Anna Buczek — na bazie doświadczeń Internal Communication i Public Relations stworzyła i prowadziła Biuro Investor Relations po zrealizowaniu projektu wejścia spółki Armatura Kraków SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Przez ostatnie 8 lat realizowała projekty w obszarach: księgowość, HR, magazyny i zaopatrzenie, kontrola jakości, dział prawny, administracja i sekretariat.

Spotkanie odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia 2019 r. w Centrum Biznesowym, ul. Ogrodowa 58, Warszawa. Koszt udziału w wydarzeniu to 2300 zł + VAT. Agenda oraz rejestracja dostępne są na stronie  https://gigacon.org/event/praktyczne-podejscie-do-wdrozenia-elektronicznego-obiegu-dokumentow/.
Strona wydarzenia na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/648453618914232/.

Źródło: GigaCon