Konferencja pt. IT w Służbie Zdrowia GigaCon

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć EDM. Oprócz tego wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Tematyka konferencji:

– obieg i dostęp do dokumentacji medycznej

– ochrona informacji i medycznych danych osobowych

– rejestracja on-line

– dostęp do aplikacji mobilnych, zarządzanie e-rejestracją, płatnościami, receptą

– dostęp do danych medycznych przez internet lub telefon

– prawne aspekty gromadzenia i archiwizacji danych medycznych

– systemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia

– bezpieczeństwo informacji medycznej

– hurtownie danych i bazy danych

– otwarte standardy danych medycznych

– aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej

– podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej

– nowości multimedialne, telemonitoring

– ochrona zdrowia w obliczu RODO

Link do bezpłatnej rejestracji: https://gigacon.org/event/sluzba_waw_19/.

Konferencja odbędzie się 25 września 2019 roku o godzinie 9:00 w warszawskim hotelu Courtyard, ul. Żwirki i Wigury 1.

Źródło: GigaCon