Podstawy modelowania procesów biznesowych BPMN 2.0

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-26.06.2019 r. w Warszawie. Koszt szkolenia to 2500 zł + VAT. Zapisy i agenda są dostępne na stronie: https://gigacon.org/event/podstawy-modelowania-procesow-biznesowych/.

  • Dla kogo jest ten kurs?

Dla osób zainteresowanych tematyką procesów biznesowych, pracujących w branży IT, kadry zarządzającej firmą, pracowników kontrolingu, członków zespołów wdrożeniowych Lean Manufaturing, Six Sigma, Lean Six Sigma i innych narzędzi informatycznych, a także dla analityków biznesowych, systemowych, kierowników projektów i menedżerów koncepcji zarządzania procesami biznesowymi.

  • Cel szkolenia:

Głównym celem spotkania jest przygotowanie uczestników do samodzielnej identyfikacji, budowania i modelowania procesów biznesowych. Dodatkowo kursanci zapoznają się ze specyfiką dokumentowania procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0.

  • Forma Szkolenia:

Nasze szkolenia nastawione są na maksimum praktyki i minimum teorii. W tracie kursu bazą informacji jest prezentacja multimedialna, opis doświadczeń trenera i ćwiczenia indywidualne. Uczestnicy samodzielnie tworzą i opisują diagramy, które po zakończonym spotkaniu zostają dla nich, a także wspólnie analizują wybrane modele biznesowe. Zajęcia prowadzone są zgodnie ze standardem metodyki procesów BPMN 2.0.

  • Korzyści ze szkolenia:

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy posiadają umiejętność samodzielnej identyfikacji, mapowania, modelowania i publikacji modelów biznesowych. Kompetencje te pozwalają na projektowanie nowych procesów biznesowych w celu wdrożenia systemów informatycznych, a także przy doskonaleniu przedsiębiorstwa, szkoleń i komunikacji procesów.

  • W trakcie szkolenia organizator zapewnia: materiały szkoleniowe opracowane przez trenera, długopis i notatnik, całodniową przerwę a kawą i poczęstunkiem, lunch, pomoc w konfiguracji komputera oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
  • Trener szkolenia:

Piotr Biernacki – trener BPMN, który ma na koncie setki przeprowadzonych szkoleń z tego zakresu. Silnie zaangażowany w popularyzację notacji BPMN zgodnie z polityką iGrafx. Dodatkowo dostarcza narzędzi wspierających metodologię Six Sigma – Minitab i iGrafx, a także tworzy pogłębione analizy procesów biznesowych dla klientów i partnerów MGX.

Źródło: GigaCon