Machine Learning in Python - Introduction to Voice Technologies

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Cena regularna od 14 maja – 2399 zł netto za osobę

Link do agendy i rejestracji: https://gigacon.org/event/machine-learning-in-python-introduction-to-voice-technologies/

Główny cel szkolenia:

Zapoznanie się z praktycznymi metodami wykorzystania Pythona do przetwarzania, analizy i prezentacji danych na przykładzie technologii mowy.

Korzyści dla uczestnika:

- rozwój umiejętności programistycznych w języku Python,

- zapoznanie się z popularnymi bibliotekami do analizy i prezentacji danych,

- zapoznanie się z bibliotekami wykorzystywanymi w uczeniu maszynowym i przetwarzaniu

audio,

- zdobycie umiejętności pracy w środowisku interaktywnego Pythona (IPython) i notebooków Jupyter,                           

- rozwój wiedzy z zakresu praktycznego uczenia maszynowego i  technologii mowy,

- wzrost umiejętności programistycznych pracowników – wykorzystanie Pythona do przetwarzania, analizy i prezentacji danych,

- zapoznanie z licznymi bibliotekami i interaktywnymi funkcjami Pythona,

- zapoznanie pracowników z technikami uczenia maszynowego i przetwarzania audio,

- rozwój umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,

- poszerzenie horyzontów i zainteresowanie pracowników tematami computer science, uczenie maszynowe, technologie głosowe.

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

osoby zajmujące się opracowywaniem danych (dowolnego rodzaju) – przetwarzaniem, analizą, prezentowaniem,
- osoby chcące rozwinąć umiejętności programowania w języku Python,
- osoby zainteresowane tematyką uczenia maszynowego i technologii mowy,
- osoby lubiące rozwijać umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Po szkoleniu uczestnicy będą znać:

- biblioteki do przetwarzania i prezentacji danych: numpy, pandas, matplotlib,

- biblioteki do analizy danych, uczenia maszynowego i przetwarzania audio: sklearn, librosa,

- środowiska do interaktywnego programowania w Pytonie: IPython, Jupyter, ipywidgets,

- podstawowe techniki uczenia maszynowego i przetwarzania dźwięku.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafić:

- wczytywać/zapisywać/wyświetlać/odtwarzać pliki tekstowe, dźwiękowe, binarne,

- w prosty i atrakcyjny sposób prezentować swoje dane: tabele, wykresy, interaktywne widgety,

- wykonywać analizę statystyczną swoich danych,

- wykorzystywać metody uczenia maszynowego do efektywniejszej pracy z danymi,

- wykorzystywać możliwości środowisk programistycznych do interaktywnego Pythona.

Trener szkolenia: Zbigniew Łatka

Ukończył z wyróżnieniem studia z inżynierii akustycznej na AGH w Krakowie. Od trzech lat pracuje jako naukowiec i programista w Techmo, zajmując się rozpoznawaniem i syntezą mowy. Prowadzi badania nad technikami konwersji głosu, odnosząc na tym polu znaczące sukcesy (3 miejsce  w międzynarodowych zawodach Voice Conversion Challenge 2018). Prywatnie interesuje się teorią i historią muzyki. Pianista, kompozytor, miłośnik Pythona.

Dołącz do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/304756413530189/

Źródło: GigaCon