Bezpłatna konferencja pt. Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych

Wybrane tematy prelekcji:

  • Pechowa dwunastka błędów ludzkich w centrum ciągłości działania biznesu

Artur Marek Maciąg (Inicjatywa Kultury Bezpieczeństwa/TR&IS Forum Wrocław)

  • Dobre praktyki w tworzeniu bezpiecznej i niezawodnej architektury systemów IT

Michał Gocłowski (Oktawave)

  • Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Wytyczne dotyczące gromadzenia przejmowania i przechowywania cyfrowego materiału dowodowego (czyli first response)

Andrzej Niemiec (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

  • DNS w służbie bezpieczeństwa, oraz bezpieczeństwo w służbie DNS

Jarosław Karcewicz (Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach)

  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi – Famoc vs Usuwanie danych wrażliwych – Blancco

Monika Olesiejuk (InfoProtector)

  • Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Grzegorz Filarowski (LOG Systems)

  • Kluczowe polityki zapobiegania wyciekom danych – czy można szybko wdrożyć skuteczne i wydajne rozwiązanie klasy DLP

Joanna Gronowicz, Maciej Kaczyński (BTC Sp. z o.o.)

W trakcie trwania konferencji do dyspozycji uczestników dostępna będzie strefa relaksu, gdzie będzie można skorzystać z masażu fizjoterapeuty z firmy Corpo Break.

Szczegóły oraz formularz bezpłatnej rejestracji dostępne są na stronie: https://gigacon.org/event/bin_wro_19/.

Źródło: GigaCon