CyberGov 2019 - Bezpieczeństwo IT w Sektorze Publicznym

23 maja w Warszawie odbędzie się konferencja CyberGOV 2019 - Bezpieczeństwo IT w sektorze Publicznym. To już 6. edycja konferencji, od samego początku organizowanej w merytorycznej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Konferencja co roku gromadzi ponad 300 uczestników.

Spotkanie ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk menedżerom oraz decydentom IT, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa z instytucji sektora publicznego.

Tematyka koncentruje się na nowych regulacjach, organizacji systemu cyberbezpieczeństwa, praktyce i realiach funkcjonowania urzędów w Polsce, zaniedbaniach technicznych, pilnych wyzwaniach oraz potrzebie współpracy.

Gościem specjalnym konferencji będzie Karol Okoński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Wiceminister Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji.

Nad programem CyberGOV 2019 czuwa Rada Programowa, w składzie:

 • Robert Bartold, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 • Marek Bieńkowski, Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Najwyższa Izba Kontroli,
 • Marcin Kabaciński, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Centralny Ośrodek Informatyki,
 • dr hab. inż. Jerzy Kosiński, profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Andrzej Krzyżanek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Łukasz Łakomski, Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Krakowa
 • Paweł Nogowicz, Ekspert, Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • Krzysztof Silicki, Wicedyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, NASK PIB,
 • Andrzej Szyszko, Zastępca Dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Energii.

Uczestnicząc w CyberGOV 2019, zyskasz m.in.:

 • informacje u samego źródła – w agendzie znajdą się wystąpienia decydentów kształtujących politykę państwa dotyczącą cyberbezpieczeństwa,
 • dowiesz się o sprawach ważnych dla bezpieczeństwa instytucji sektora publicznego - program konferencji jest budowany z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań jednostek sektora administracji publicznej,
 • podczas dyskusji przy okrągłych stołach wymienisz się doświadczeniami z innymi praktykami.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej.

Zapraszamy do zgłoszenia udziału!

Liczba miejsc jest ograniczona!