Konferencja IT w Służbie Zdrowia

IT w Służbie Zdrowia to konferencja, której celem jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Podczas wydarzenia wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty oraz wdrożyć EDM. Wykłady merytoryczne poprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

To bezpłatne wydarzenie jest skierowane m.in. do przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, w tym wyższej i średniej kadry zarządzającej, specjalistów ds. rozwoju IT i ds. innowacyjności, informatyków, kierowników Działów Zamówień oraz przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przykładowe zagadnienia, o których opowiedzą prelegenci:

  • Podstawy legalnego przetwarzania danych osobowych. Dobre praktyki i
    absurdy (stosujących) RODO (Szymon Żywicki - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu).
  • Skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych – dobre praktyki (Joanna Zając -.Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M),
  • Czy Twoja organizacja jest przygotowana do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej? (Agata Majchrowska – CODR.PL research lab).
  • Projektowanie doświadczeń... pacjenta, czyli UX w służbie zdrowia (Joanna Ostafin – Project: People).
  • ELO – idealna baza do przestrzegania RODO (Elke Schoenemann - ELO Digital Office).
  • Statlook – Bezpieczeństwo danych w organizacji + RODO w pigułce (Filip Sadzik – A + C Systems).

Konferencja odbędzie się w środę, 20 marca o godz. 9:00 w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu. Podczas spotkania prelegenci opowiedzą m.in. o RODO, ochronie danych osobowych pacjentów, e-rejestracji oraz problemach z wdrażaniem dokumentacji medycznej on-line.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji muszą wypełnić formularz rejestracji, który znajduje się na stronie internetowej: https://gigacon.org/event/sluzba_wro_19/

Źródło: GigaCon