Konferencja pt.

26 lutego 2019 r. w Warszawie odbędzie się bezpłatna konferencja pt. "IT w ubezpieczeniach".

Organizator — firma GigaCon — zaprasza przedstawicieli sektora finansowego do wzięcia udziału w XVIII edycji konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego.

Najbliższe lata to ogromne wyzwania dla branży ubezpieczeniowej. Z jednej strony jest to perspektywa dynamicznego rozwoju, z drugiej — konieczność dostosowania rozwiązań i podejścia klienta do zmieniających się wymagań rynku.

Obecnie najważniejsza jest nie sama oferta produktowa, a sprawność procesów i jakość kontaktu z klientem (szybkość i wygoda). Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, a także możliwość jak najlepszej reakcji na nie, stanowi wyzwanie. Z kolei cyfryzacja ubezpieczeń stwarza dodatkowe zagrożenia, m.in  wyłudzenia, kradzież danych.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne, a jej goście opowiedzą o swoich doświadczeniach i nowościach w branży.

Tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji:

– ubezpieczeniowe systemy zintegrowane

– systemy wspierające pośrednictwo ubezpieczeniowe

– analiza i przetwarzanie  danych, narzędzia klasy BI

– narzędzia wsparcia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, narzędzia wspierające omnikanałowość sprzedaży i kontaktu z klientem

– cyberzagrożenia

– zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym

– integracja systemów

– rozwiązania antyfraudowe

– nowoczesne technologie mobilne

– aplikacje konwersacyjne

– wykorzystanie technologii chmurowej.

Aby wziąć bezpłatny udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować na stronie: https://gigacon.org/event/ubezp_19/.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Courtyard, ul. Żwirki i Wigury 1.

Źródło: GigaCon