IV edycja Economic Security Forum ECONSEC 2019

AKTUALIZACJA:

Konferencja została przesunięta na późniejszy termin i odbędzie się w ramach V edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 (zaplanowanej na jesień br.), podczas której przyznane zostaną nagrody "Bursztyn Polskiej Gospodarki".

Europejskie Centrum Biznesu oraz Kancelaria NGL Wiater sp. k. zapraszają do udziału w IV edycji Economic Security Forum ECONSEC 2019, która odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Regent w dniu 28 marca 2019 r. Temat przewodni Forum brzmi: „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec współczesnych zagrożeń”.

Tematyka bezpieczeństwa kraju wobec współczesnych zagrożeń została nieprzypadkowo wybrana na temat przewodni najbliższej edycji Forum. Bezpieczeństwo militarne Polski i Unii Europejskiej, pewność zaopatrzenia w surowce niezbędne do prawidłowego rozwoju gospodarki oraz zapewnienie dostępu do wody pitnej, a także kwestie związane z bezpieczeństwem infrastruktury elektroenergetycznej i gwarancją dostaw energii elektrycznej oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności to tylko niektóre zagadnienia przewidziane w tegorocznych debatach. Intencją organizatorów Forum jest zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji, podmiotów gospodarczych i organizacji branżowych odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa kraju w aspekcie związanym z bezpieczeństwem granic, bezpieczeństwem dostaw surowców oraz energii elektrycznej, a także żywności. Politycy, przedstawiciele biznesu, nauki i ekonomiści przeprowadzą dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki wobec współczesnych zagrożeń stojących przed Polską i Unią Europejską.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.econsec.pl.