Konferencja pt. „Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy”

26 lutego 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy” organizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy, a wpływ na niego mają ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.

Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty, z kolei skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa ma bezpośredni wpływ na jej sukces.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • · Adam Danieluk — Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w Grupie LUX MED
  "Phishing w świetle RODO"
 • · Sylwia Gwoździewicz — Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój
  "Bezpieczeństwo prawne tajemnicy przedsiębiorstwa"
 • · Paweł Waluszko — Ekspert niezależny
  temat w trakcie opracowania
 • · Michał Pilc — Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji:
- ochrona zasobów informacji,
- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji,
- zarządzanie tożsamością,
- zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji,
- czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach,
- polityka bezpieczeństwa,
- systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa.

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu:
- przewidywanie i reagowanie na incydenty,
- scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania,

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego:
- mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu,
- identyfikacja personelu i kształtowanie środowiska,

4. Bezpieczeństwo organizacyjne:
- struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie, jak i w korporacji,
- koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej,
- funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie,

5. Wdrożenie RODO w firmie:
- procesy przetwarzania danych, inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego,
- dostosowanie środowisk IT,
- zapewnienie ciągłej zgodności,

Grupa docelowa, dla której udział jest bezpłatny:

 • · Prezesi i Członkowie Zarządu
 • · Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
 • · Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
 • · Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
 • · Oficerowie bezpieczeństwa
 • · Szefowie ochrony
 • · Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. Rozwoju

Rejestracja odbywa się na stronie: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-21.

Organizator zapewnia uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z ekspertami.

Firmy, które również chciałyby wziąć udział w konferencji, proszone są o kontakt z organizatorem.

Kontakt z organizatorem:
Martyna Mystkowska-Gibowicz
mobile: +48/ 786-146-013
e-mail martyna.gibowicz@pirbinstytut.pl

Źródło: Polski Instytut Rozwoju Biznesu