Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Firmowa sieć każdego dnia narażona jest na szereg niebezpieczeństw, takich jak złośliwe oprogramowanie czy bezpośrednie ataki z internetu. W każdej firmie niezbędne są stosowne zabezpieczenia, które należy dobrać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym, czy mobilnym. Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć, oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego.

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

1. Oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

 • sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe,
 • kształtowanie ruchu – QoS,
 • VPN - jak to działa?,
 • zarządzanie systemami i aplikacjami,
 • automatyzacja procesów,
 • zarządzanie elementami sieciowymi,
 • zarządzanie usługami,
 • okablowanie strukturalne.

2. Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji

 • centralne zarządzanie i kontrola,
 • analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich,
 • monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną,
 • identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją urządzeń, zakłóceniami radiowymi,
 • definiowanie parametrów pracy sieci,
 • generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów.

3. Bezpieczeństwo

 • bezpieczeństwo sieciowe i zasobów,
 • zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa,
 • firewall – kompleksowa ochrona przed atakami,
 • ciągłość działalności/przywracanie działania,
 • audyt i polityka bezpieczeństwa sieci,
 • zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu,
 • ochrona antywirusowa,
 • bezpieczeństwo serwerów pocztowych.

Udział jest bezpłatny dla:

 • prezesów i członków zarządu,
 • dyrektorów i kierowników działów bezpieczeństwa informacji,
 • administratorów bezpieczeństwa informacji,
 • dyrektorów i kierowników działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego,
 • oficerów bezpieczeństwa,
 • szefów ochrony,
 • dyrektorów i kierowników działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju,
 • osób odpowiedzialnych za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu sieci.

W ramach zgłoszenia organizator zapewnia materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z ekspertami.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., 

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania

09.30 – 14:30

Kontakt

Dominika Meller
tel. +48 786 146 013
e-mail: dominika.meller@pirbinstytut.pl

Źródło: Polski Instytut Rozwoju Biznesu