Szkolenie pt. „Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych”

Cel:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej spełniania wymagań RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Profil uczestnika szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest osobom nadzorującym proces ochrony danych osobowych w organizacjach, m.in. Administratorom Bezpieczeństwa Informacji, jak również osobom zarządzającym systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) przetwarzającymi dane osobowe w organizacji.

Forma prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone będzie formie warsztatów i wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy i formularze związane z audytem i rozpoznaniem zbiorów danych osobowych, analizą i szacowaniem ryzyka.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie 29 marca 2018 r.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/odor/index.php.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego uprawnia do skorzystania z 10% rabatu na udział w szkoleniu:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/odor/formularz_pr10.php.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki