Szkolenie „Nowe europejskie prawo ochrony danych osobowych”

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpią dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. muszą być zbierane na nowych zasadach.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem pranym, ale i organizacyjno-technicznym. Niewątpliwym atutem szkolenia będzie przedstawienie studium przypadku wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji – pozwoli to uczestnikom na ocenę zakresu zmian, które muszą wprowadzić we własnych organizacjach.

Szkolenie jest organizowane z myślą o:

- Administratorach Bezpieczeństwa Informacji,

- osobach odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie,

- osobach pełniących funkcję Compliance Officer,

- dyrektorach HR oraz managerach HR,

- specjalistach z zakresu kadr oraz szkoleń,

- dyrektorach, managerach oraz specjalistach marketingu, handlu elektronicznego,

- wszystkich osobach zajmujących się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych,

- prawnikach wewnętrznych (In - house lawyers).

 Spotkanie odbędzie się 20 marca 2018 r. w Warszawie.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/nodo/index.php.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego uprawnia do skorzystania z 10% rabatu na udział w szkoleniu:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/nodo/formularz_pr10.php.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki