Szkolenie „Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO”

Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać administrator danych czy podmiot przetwarzający, ale jednocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Szkolenie ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany i wdrożenie administrator danych lub podmiot przetwarzający powinien przewidzieć na gruncie RODO w celu wykazania i udokumentowania, że przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem.

W programie:

   •      Dokumentacja organizacyjna – polityki zastosowane u administratora i podmiotu przetwarzającego

   •      Dokumentacja osobowa

   •      Dokumentowanie wyznaczenia i działalności inspektora ochrony danych

   •      Wykazywanie rozliczalności przetwarzania

   •      Klauzule zgód

   •      Dokumentowanie realizacji praw osób, których dane dotyczą – procedury, realizacja praw, informowanie, klauzule informacyjne przy zbieraniu danych

   •      Współadministrowanie – umowa, uzgodnienia, informowanie

   •      Powierzenie przetwarzania – umowa, podpowierzenie, informowanie, weryfikacja standardów przetwarzania danych u podmiotu przetwarzającego

   •      Przedstawiciele niemających jednostki organizacyjnej w UE administratorów i podmiotów przetwarzających – wyznaczenie upoważnienie do reprezentowania

   •      Inwentaryzacja zbiorów

   •      Rejestrowanie czynności przetwarzania – rejestr prowadzony przez administratora oraz przez podmiot przetwarzający

   •      Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych

   •      Zarządzanie naruszeniami – procedury, dokumentowanie, informowanie

   •      Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2018 r. w Warszawie.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/dzodo/index.php.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego uprawnia do skorzystania z 10% rabatu na udział w szkoleniu:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2018/dzodo/formularz_pr10.php.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. Z o.o.;

Www.cpi.com.pl

Tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

Email: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki