RODO to nie Rodeo — Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych w świetle zmian RODO 2018

2​​ dni​​ praktycznego​​ szkolenia​​ z​​ zakresu​​ Ochrony​​ Danych​​ Osobowych​​ w​​ kontekście​​ nadchodzących​​ zmian, którą​​ przekaże uczestnikom​​ Jarosław​​ Feliński,​​ Inspektor​​ Ochrony​​ Danych​​ Osobowych.

Termin: 19-20​​ grudnia​​ w​​ Warszawie

 ​Korzyści​​ z​​ uczestnictwa​​ w​​ szkoleniu:

  • Przedstawienie​​ zadań​​ UŻYTKOWNIKÓW​​ i​​ zasad​​ ochrony​​ przetwarzanych​​ danych​​ w​​ jednostce organizacyjnej,​​ realizowanych​​ przez​​ Inspektora​​ ODO​​ przed​​ terminem​​ wejścia​​ w​​ życie​​ RODO​​ i praktycznej​​ realizacji​​ od​​ dnia​​ 25​​ maja​​ 2018​​ roku.
  • Omówienie​​ zakresu​​ przedmiotowego​​ i​​ podmiotowego​​ RODO,​​ ustawowych​​ kwalifikacji INSPEKTORA​​ OCHRONY​​ DANYCH​​ OSOBOWYCH​​​ (własny​​ pracownik​​ lub​​ wykonawca​​ usługi).
  • Określenie​​ wymagań​​ formalnych​​ wydatkowania​​ środków​​ publicznych​​ na​​ audyty​​ bezpieczeństwa informacji​​ przez​​ uprawnione​​ osoby​​ /podmioty.
  • Przedstawienie​​ i​​ rekomendacja​​ rozwiązań​​ w​​ określonych​​ jednostkach​​ organizacyjnych,​​ w​​ tym odpowiedzialność​​ WÓJTA​​ /​​ BURMISTRZA​​ /​​ DYREKTORA/​​ PREZESA.

Po​​ 25​​ maja​​ 2018​​ pod​​ nowym​​ reżimem​​ RODO,​​ wejdziemy​​ w​​ kolejny​​ trudny​​ zakres​​ działań Inspektorów.​​ „WYBORY​​ 2018​​ w​​ świetle​​ RODO”​​ –​​ w​​ trakcie​​ zajęć​​ omówione​​ zostaną​​ potencjalne ryzyka​​ projektowanych​​ zmian​​ przepisów​​ prawa​​ wyborczego​​ w​​ tym​​ monitoringu.

Koszt​​ szkolenia:​​ 1990​​ PLN​​ +​​ 23%​​ VAT​​ (przy​​ zgłoszeniach​​ grupowych​​ obowiązują​​ rabaty)

Szczegóły​​ i​​ rejestracja​​ na​​ stronie:​​ http://gigacon.org/event/rodo-to-nie-rodeo/

Liczba​​ miejsc​​ ograniczona​​ do​​ 15​​ osób.

Kontakt​​ z​​ organizatorem

Joanna​​ Wrześniowska
Tel.:​​ 506 981 902
e-mail:​​ joanna.wrzesniowska@gigacon.org
BAMT​​ SP.​​ z​​ o.o.​​ SP.​​ k.
ul.​​ Płocka​​ 5a
01-231​​ Warszawa

Źródło: GigaCon