XXIII Forum ADO/ABI „Zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)“

Forum odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Warszawie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przynosi całkowitą zmianę w podejściu do zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym. Szczegółowo określone, minimalne środki zabezpieczające wskazane w polskich przepisach o ochronie danych osobowych (w szczególności w rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dni 29.04.2004 r.) zostaną zastąpione zasadami wymagającymi indywidualnego podejścia do bezpieczeństwa, co powinno przekładać się na większą aktywność i samodzielność adresatów obowiązków. XXIII Forum ADO/ABI zostanie w całości poświęcone właśnie problemom zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym, zgodnego z przepisami RODO. Oprócz przedstawienia nowych przepisów prawa w tym zakresie prelegenci zajmą się sposobami realizacji nowych wymagań, a w szczególności kryterium ryzyka zawartym w RODO. Ponadto zostaną omówione szczegółowe kwestie dotyczące potrzebnych funkcjonalności w systemach informatycznych oraz problemy organizacyjne, tj. roli inspektora ochrony danych oraz nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ado1/index.php.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ado1/formularz_pr10.php uprawnia do skorzystania z 10% rabatu.

Źródło: Centrum Promocji Informatyki